Kernboodschap Jeugdwet

Vorige week kreeg ik een a4’tje op mijn bureau. Om even te lezen. Ter info en verder niet. Ik begon te lezen en bereidde me voor op een saai stuk tekst toen ik het onderwerp zag: kernboodschap Jeugdwet. Ambtelijke teksten: bah. Ik las verder en kwam tot de conclusie dat onderstaand stuk geschreven was door een wonderbaarlijk goede tekstschrijver. Dit is hoe communicatie moet: simpel, maar doeltreffend. Kort, maar duidelijk. Als communicatiemedewerker is het zaak om alles zo goed en duidelijk als mogelijk bij iedereen binnen te krijgen en dat vind ik nog wel een hele uitdaging. Hoe simpel een boodschap ook lijkt, negen van de tien keer gaat er heel wat werk aan vooraf, eer het zover is. Daarom kudos voor deze medewerker van het ministerie die onderstaande tekst schreef!

Kernboodschap Jeugdwet
(Kijk)
Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben hulp, zorg of ondersteuning nodig.  Ons huidige jeugdstelsel schiet hierin soms tekort. Die constatering komt niet uit de lucht vallen. Al in 2009 bleek uit een Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg dat de jeugdzorg te bureaucratisch en versnipperd werkt, via te veel geldstromen. In 2010 bevestigde de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg deze knelpunten. Daarom komt er een nieuwe Jeugdwet.

(Want)
De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Eenvoudiger en gericht op een integrale aanpak. 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. Zij doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk komt te liggen op preventie. Op normaliseren. Op lichte hulp. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat. Net als de jeugdhulp zelf. Eenvoudiger organisatie maakt de jeugdhulp beter en goedkoper. We geven hulp waar kan, en zorg waar moet.

(Dus)
Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. Daarom legt de nieuwe Jeugdwet alle regie in één hand. Jeugdzorgtaken van rijk en provincie gaan over naar gemeenten. Zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk, bestuurlijk en financieel. Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. En voor de verwerking van meldingen over kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemeenten gaan erop toezien dat kinderen naar vermogen meedoen in de maatschappij. En waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. 
Zo kunnen alle kinderen en jongeren in Nederland gezond en veilig opgroeien.

Bron: http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1467-kernboodschap-jeugdwet-nu-beschikbaar-in-toolkit-communicatie-jeugdwet