Omstander

‘In de periode dat Céline bij ons was, heb ik steeds geprobeerd neutraal te zijn’

Céline heeft tijdens een moeilijke periode met haar man Björn hulp gehad van haar vrienden. Lees hier het verhaal van Célines vriendin en ontdek wat zij voor Céline en haar man Björn heeft kunnen betekenen in deze moeilijke periode.

“Op een middag begin januari ging de telefoon. Mijn vriendin Céline belde dat ze moeilijkheden had met haar man, of we die middag konden afspreken. Mijn man en ik zijn meteen in de auto naar haar toe gereden. Al snel bleek dat Célines man al meerdere keren geweld tegen haar had gebruikt.

Mijn man en ik zijn bevriend met Céline en Björn, we hadden elkaar de week daarvoor nog ontmoet. Tijdens die ontmoeting merkte ik de spanning al op, die er was tussen Céline en Björn. Een aantal dagen na de ontmoeting hebben mijn man en ik daarom contact met hen opgenomen, ik met Céline en mijn man met Björn.

En toen kwam haar telefoontje. Ik denk dat het makkelijker was voor Céline om onze hulp in te schakelen die middag, omdat wij al op de hoogte waren van wat er speelde. We boden Céline aan om bij ons te komen logeren. Dat gebeurde. Tijdens de dagen die ze bij ons was zijn we veel met elkaar in gesprek geweest. Céline kon haar ei bij mij kwijt. Vervolgens schatten we samen in wat voor Céline, maar ook voor ons het beste was om in deze situatie te doen. Ik noem ook ‘voor ons’, want ik was mij er sterk bewust van dat op het moment dat wij Céline meenamen naar huis ik een keuze maakte tussen Céline en haar man. Deze keuze wil je niet maken als vrienden! Je doet dat omdat je de ander wil ondersteunen, maar je zult altijd iemand tekort doen.

In de periode dat Céline bij ons was, heb ik steeds geprobeerd neutraal te zijn: voor mijzelf neutraal naar de situatie kijken en in de gesprekken met Céline steeds neutraal advies of respons te geven.  Neutraal zijn, niet adviseren te stoppen of juist door te gaan met de relatie. Ik vond het heel belangrijk om het proces waar Céline en Björn inzitten niet te verstoren door mijn eigen mening te geven over het al dan niet doorgaan met de relatie. Natuurlijk bleef de onzekerheid of mijn man en ik het wel goed deden altijd door mijn hoofd gaan.

Céline is na enige tijd weer thuis gaan wonen. Zij en Björn zijn weer verder gaan werken aan hun relatie. Dit vind ik mooi aan het verhaal van Céline en Björn; door deze crisis  zijn zij zowel persoonlijk als gezamenlijk in een positief ontwikkelingsproces gekomen. Ik kan mij voorstellen dat dit bij lang niet iedereen het geval is. Onze vriendschap met Björn heeft eerst enige tijd stilgelegen, maar is daarna al snel hersteld. Ik ben vooral blij dat deze crisis voor zowel Céline als Björn en voor hun relatie uiteindelijk positief heeft uitgepakt.”

Emma, een vriendin

Deze column is een onderdeel van de landelijke actie in het kader van de Week Zonder Geweld – 25 november t/m 1 december – en is een samenwerking tussen Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam, Moviera Utrecht, GGD Midden Nederland en Kadera aanpak huiselijk geweld. Deze week belichten wij elke dag een verhaal over huiselijk geweld, die waargebeurd zijn. De namen die in de columns worden gebruikt zijn fictief.