Aan sommige mensen zie je de ellende af - de Dag van het Delen

Ook Kadera was actief op de landelijke Dag van het Delen (17 oktober). Deze dag is een onderdeel van de campagne Maak van huiselijk geweld geen geheim – Durf te delen, de campagne van de vrouwenopvang in Nederland. We hebben in Zwolle en in Enschede rolletjes pepermunt en kaartjes uitgedeeld en  zijn het gesprek aangegaan met burgers; jongeren, ouderen, mannen en vrouwen etc.

We zijn het gesprek aangegaan over huiselijk geweld en over eventuele eigen ervaringen.Verschillende slachtoffers en getuigen hebben we gesproken, waaronder veel jongeren. De verhalen waren zeer indrukwekkend, omdat je kon zien dat het soms heel heftig was (geweest). Bijzonder was het te ervaren dat mensen al zo snel openhartig zijn en hun verhaal vertellen. (Je zou dus denken dat nu al veel mensen bereid zijn hun geheim van huiselijk geweld te delen.)

Natuurlijk hadden veel mensen er gelukkig zelf niet mee te maken (gehad) en ook niemand uit hun omgeving (zo dachten ze). Wel vonden ze de informatie over huiselijk geweld belangrijk en gingen deze onthouden en aan anderen doorgeven.

De meeste indruk heeft op mij gemaakt het zeer dunne en zeer bleke meisje die vertelde dat zij thuis was weggegaan omdat haar vader haar met de pollepel sloeg. Haar vader was vroeger zelf door zijn vader geslagen met een knuppel en vond het niet normaal om zijn dochter met een pollepel te slaan maar kon het niet laten. Gesprekken tussen dochter en vader hadden tot niets geleid. Heel bewust was ik op het dunne en bleke meisje afgestapt. Want aan sommige mensen zie je de ellende af.

PS. Ook hebben we de mensen gevraagd de Facebookpagina van de campagne te bekijken, deze te liken en door te sturen, en de petitie voor een nationaal actieplan tegen huiselijk geweld te ondertekenen. Hopelijk doet u dat ook op www.ikdurftedelen.nl

Mary