Wat gebeurt er nou bij het meldpunt

Binnen de vrouwenopvang kampen we met een stagnatie van de open plekken. Cliënten staan lang op de wachtlijst en er is haast geen sprake van doorstroom. Hierdoor merken we bij het meldpunt dat je steeds vaker professionals spreekt die hierover hun ongenoegen uiten. Dit is vervelend als meldpuntmedewerker. Je kunt uitleggen hoe het komt, maar het ontevreden gevoel neem je niet weg bij de professional.

Daarnaast merken we ook dat onze werkzaamheden momenteel wel wat veranderen door deze stagnatie. We zijn nu veel vaker bezig met het "ruilen van cliënten". Dit neemt heel veel tijd in beslag. Niet alleen onze cliënt zal gescreend moeten worden door de andere VO waarmee we willen ruilen. Wij zullen ook de cliënt die mogelijk onze kant op zal komen, moeten screenen. Mochten ze beide geïndiceerd zijn, dan kost het nog heel wat telefoontjes om de ruiling definitief plaats te laten vinden. Het kan natuurlijk ook zijn dat we een cliënt niet indiceren en dan wordt er vaak door dezelfde VO gelijk weer een andere vrouw aangemeld. Dan nemen we haar gestandaardiseerde aanmelding en risicoscreening door. Dit alles met hopelijk als uitkomt: een geslaagde ruiling. Wellicht kun je je er iets bij voorstellen.

Wat ons verder opvalt bij het meldpunt is dat we tegenwoordig steeds vaker aanmeldingen krijgen van vrouwen die in scheiding liggen met hun man. Hun huis staat bijvoorbeeld te koop en ze hebben geen mogelijkheid op financieel gebied om een huis voor 1 van beiden te huren. Dit verplichte samenwonen onder een dak zorgt voor veel (en vooral extra) spanningen. Dit mondt af en toe uit in geweld of er ontstaat hierdoor dreiging tot geweld.

Naast deze werkzaamheden hebben we altijd nog te maken met succesverhalen, van bijvoorbeeld het toch tijdig kunnen plaatsen van iemand die uit een zeer onveilige situatie komt. Maar daarnaast het soms ook machteloos staan tegenover anoniem gemelde casussen. Deze kunnen soms zo heftig zijn, waar bijvoorbeeld ook kinderen bij betrokken zijn.

Een kleine inzage voor jullie van onze huidige dagelijkse werkzaamheden bij het meldpunt.

Sanne