Methodieken in de opvang van Kadera

‘Zorgt Critical Time Intervention (CTI) voor goede (na)zorg aan cliënten bij de overgang van opvang naar zelfstandig wonen?’
Kadera doet als pilot mee aan het onderzoek van  het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St. Radboud in Nijmegen om bovenstaande vraag te beantwoorden. De onderzoekers willen de effectiviteit van CTI meten als modelgetrouwe basismethodiek en een kwaliteitskader daarvoor bepalen. In juni 2012 stromen de laatste nieuwe cliënten bij Kadera in voor het onderzoek, dat dan twee jaar geduurd heeft. Op basis van de conclusies van het onderzoek (begin 2013) wordt bepaald of CTI een succesvolle methodiek is om permanent in te zetten na de opvang.

Waarom CTI
Het risico op herhaling van huiselijk geweld bij vrouwen na vertrek uit de opvang wordt vergroot, doordat steun als beschermende factor niet vanzelfsprekend is als vrouwen zelfstandig gaan wonen. Het doel van CTI is het versterken en ontwikkelen van het persoonlijke en professionele systeem van de cliënt na vertrek.

Kenmerken CTI
1. Benutting kritisch moment(goede timing, bijstaan van cliënten in hun transitieangst)
2.
Gestructureerd (3 fasen: structureringsfase, testfase en overdrachtsfase)
3.
In tijd beperkt (maximaal 9 tot 12 maanden)
4.
Planmatig (plannen, documenteren en evalueren van begeleiding)
5.
Verbindend en schakelend (verbindingen versterken met sociaal en professioneel steunsysteem)
6.
In focus beperkt (focus op beperkt aantal leefgebieden, noodzakelijk voor transitie)
7.
Betrouwbaar en modelgetrouw (coaching en reflectie in relatie modelgetrouwheid)

Naast CTI werkt Kadera ook met de methodieken:

Krachtwerk, basismethodiek voor vrouwen in de opvang van Kadera
Vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, ondersteunen om volwaardig mee te draaien in de samenleving; dat is Krachtwerk. De krachtgerichte basismethodiek in de opvang van Kadera maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheid van vrouwen en de hulpbronnen van de gemeenschap. Krachtwerk ondersteunt vrouwen in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan voor henzelf en hun eventuele kinderen.

Veerkracht, basismethodiek voor kinderen in de opvang van Kadera
Binnen Kadera wordt voor kinderen gewerkt met de methodiek Veerkracht. De ervaring heeft geleerd dat kinderen die de vrouwenopvang binnenkomen, net als hun moeders tijd en hulp nodig hebben om te herstellen. Met Veerkracht willen wij binnen Kadera de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van kind(eren) waarborgen en kind(eren) voldoende Veerkracht meegeven voor de toekomst na de opvang. Dit doen we met veel plezier! We willen vooral dat de kind(eren) positieve ervaringen krijgen,  zowel binnen als buiten Kadera. Dat geeft de kinderen een goed gevoel en  zelfvertrouwen.

En straks in 2013: CTI, basismethodiek voor vrouwen uit de opvang, die zelfstandig gaan wonen?
Kadera beschikt binnenkort met deze drie basismethodieken over een sluitende en professionele begeleiding op maat.

Zelf ben ik als  interne coach CTI bij Kadera razend enthousiast over de methodiek CTI, die naadloos aansluit bij Krachtwerk. De CTI-werkers -met hun enthousiasme  en professionaliteit-   vergemakkelijken op hun beurt weer de transitie van cliënten die de opvang verlaten. De rompslomp van het meedoen aan het onderzoek is een mindere kant, maar die gaat vast opwegen tegen de conclusies van straks. Ik hoop echt dat de  Federatie Opvang  de pilot omzet  in dé methodiek voor nazorgcliënten. De CTI-werkers van Kadera dragen daar met hun inzet  in ieder geval hun steentje aan bij.

Informatie over CTI
Vier CTI- werkers begeleiden vol enthousiasme de CTI- cliënten van Kadera in Zwolle en Enschede. Allen hebben een training CTI-basismethodiek gevolgd en worden gecoached door de interne CTI-coach. Wilt u weten hoe de CTI-methodiek in de praktijk werkt? Vraag het via ons telefoonnummer: Kadera aanpak huiselijk geweld 038-4222495!

Elsbeth Engelsman