Een nieuwe vorm voor onze Nieuwjaarsborrel

Onze Nieuwjaarsborrel wilden we eens heel anders invullen en niet, zoals vaak gebeurt, met officiële toespraken en een hapje en drankje. Dat wilden we dus niet, of eigenlijk niet alleen, want we wilden wel een hapje en een drankje. Maar we wilden ook: meer uitwisseling met elkaar en een actievere vorm. En zo ontstond het idee voor een open podium.

Volgens Wikipedia is een open podium een culturele voorstelling voor podiumkunsten waarbij de artiesten niet geboekt worden, maar meestal amateurs zijn die het leuk vinden om eens vrijblijvend op te treden. Ons open podium hoefde zeker niet een dolle boel te worden. We wilden een enthousiasmerend en anders-dan-anders programma, van en voor medewerkers van Kadera.

En het werd een enthousiasmerend en anders-dan-anders programma. Sietske Dijkstra van Avans expertise in geweld binnen relaties sprak over of een mishandelende man een goede vader kan zijn. Een boeiend onderwerp. Vervolgens vertelden enkele medewerkers van Kadera over hun activiteiten, en de vertrouwenspersoon vertelde waar ze voor is in te zetten. Dit werd met hart en ziel verteld.

Maar het interessantste vond ik de nieuwe projecten die door medewerkers werden gepresenteerd, projecten ter aanvulling van ons hulpaanbod: sporten voor cliënten, speltherapie voor de kinderen uit de opvang en verfraaiing van de opvanglocatie. De projecten waren interessant omdat ze op een ludieke of proefondervindelijke manier gepresenteerd werden. Maar ook omdat het initiatieven zijn van de werkvloer. Medewerkers denken mee in ons hulpaanbod en komen met nieuwe ideeën. Wat mij betreft een prachtige vorm van bottum-up werken.

Ons open podium was een experiment. Wat mij betreft een geslaagd experiment en zeker voor herhaling vatbaar. Dus: weg met de officiële toespraken op de Nieuwjaarsborrel!

Mary Hazenberg, beleidsmedewerker PR & Communicatie

PS. Inmiddels zijn de gepresenteerde projecten gehonoreerd met een geldbedrag, zodat ze gerealiseerd kunnen worden.