Wat een sterke vrouwen – die mishandelde vrouwen

Omdat we bezig zijn een bedrijfsfilmpje te maken over Kadera, waren we op zoek naar een ex-cliënt die haar verhaal wilde doen. Een vrouw dus, die bij ons hulp gekregen heeft en bereid is en voor wie het veilig is, haar verhaal van huiselijk geweld te vertellen.
Gelukkig voor ons zijn er altijd wel ex-cliënten die hun verhaal willen doen. Meestal willen ze dit om andere mensen die er mee te maken hebben, te helpen.
Na enig bevragen van collega-hulpverleners kom ik uit bij Anita. Anita heeft twaalf jaar huiselijk geweld meegemaakt en bij ons in de opvang gezeten. Ze is bereid haar verhaal te doen; haar ex valt haar niet meer lastig en met haar verhaal wil ze anderen helpen.

Anita’s verhaal over mishandeling
Anita vertelt voor de camera in haar nieuwe huis wat ze heeft meegemaakt: twaalf jaar geweld door haar man, zowel geestelijk als lichamelijk. Ze mag steeds minder van hem, hij slaat haar steeds vaker en gebruikt steeds ernstiger lichamelijk geweld, ze hoort regelmatig dat ze niets kan en dat ze geen goede moeder is. Veel dingen vertelt ze niet voor de camera omdat ze te ernstig zijn en nog te gevoelig liggen. Net zoals heel veel andere mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, ondergaat Anita het geweld. Ze heeft lang de hoop dat het geweld stopt, ze bagatelliseert het geweld en praat het goed voor zichzelf, ze legt de schuld bij zichzelf, ze probeert het geweld te voorkomen door bepaalde dingen te doen of juist te laten, en ze verzet zich op tijden. Tot ze op zekere dag ziet dat haar kinderen er ernstig onder lijden. Dit is voor haar de aanleiding om aan de bel te trekken bij Kadera. Ze gaat weg bij haar man, naar de opvang, om het geweld te stoppen.

Onder de indruk
Als ik Anita’s verhaal hoor, ben erg onder de indruk; wat heeft ze veel meegemaakt en wat is ze sterk dat ze dit heeft overleefd! Waar ik vooral van onder de indruk ben, is hoe ze er bijzit tijdens de opnames. Hier zit geen slachtoffer, geen zielige vrouw, maar een supersterke vrouw. Een vrouw die twaalf jaar huiselijk geweld heeft doorstaan, die vernederd is en geslagen, die veel pijn heeft geleden, en die uiteindelijk de zeer moedige beslissing neemt de situatie te veranderen door uit huis te gaan. Maar bovenal een vrouw die zin heeft in haar nieuwe leven, in haar nieuwe baan, die optimistisch is en kijkt naar de toekomst. Ze geniet van haar leven zonder geweld, zegt geleerd te hebben van wat ze heeft meegemaakt en is tevreden met wat ze nu heeft. Een vrouw die een negatieve situatie ten goede heeft weten te keren en er van geleerd heeft! Wat heb ik een bewondering voor haar.

En Anita is gelukkig niet de enige. Er zijn veel meer vrouwen (en natuurlijk ook mannen – want er zijn ook mannen die met huiselijk geweld te maken hebben) die, net als Anita, het geweld weten te stoppen en een nieuw leven opbouwen. Mensen, ik neem mijn petje voor jullie af.

Film
Ben je benieuwd naar de bedrijfsfilm van Kadera? Rond 20 januari 2012 staat hij op de website van Kadera.

Mary Hazenberg – Beleidsmedewerker PR & Communicatie