Kadera aan de slag met social media

Kadera is flink bezig met social media. We hebben inmiddels een mooi intranet, drie professionele websites (Kadera, Steunpunt Huiselijk Geweld en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling), een bedrijfsprofiel op LinkedIn en Facebook en dagelijks sturen we minimaal één tweet. Maar we willen er nog meer mee, veel medewerkers zijn enthousiast.

En daarom hebben we met een groepje medewerkers nagedacht over aanvullende activiteiten. Zo willen we:
- meer tweets over onze opvang en andere afdelingen
- een bedrijfspagina op Facebook
- regelmatig blogs aan onze website toevoegen
- onderzoeken of we personeel kunnen werven via LinkedIn

De afdeling Communicatie van Kadera gaat hier de komende tijd uitvoering aan geven. Dus ik zou zeggen: houd ons in de gaten op (en word lid van) Twitter,  Facebook en LinkedIn!

Mary Hazenberg
Beleidsmedewerker PR en Communicatie