Voorbeeld van casus ouderenmishandeling bij het SHG

Voorbeeld van casus ouderenmishandeling bij het SHG
Een maatschappelijk werker van een ziekenhuis belt ons Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) voor advies. Haar cliënt, meneer Jansen, is opgenomen in het ziekenhuis. Hij kon niet meer lopen, niet meer eten, is ondervoed en heeft uitdrogingsverschijnselen. Hij gaf veel over en was incontinent. Vraag aan ons: Wat kan ze doen?

Een goede vriendin van meneer Jansen en zijn huishoudelijke hulp hebben de maatschappelijk werker verteld dat meneer Jansen al 4 jaar opgelicht wordt door Piet, een huisvriend van meneer Jansen. Volgens de dames ontvreemdt Piet geld en zijn er spullen weg als hij is geweest. Ook heeft hij volgens hen het machtigingsformulier van de Stadsbank en beheert hij het weekgeld van de heer Jansen. Volgens de dames heeft de heer Jansen nooit voldoende eten en kleding. Piet komt dagelijks bij de heer Jansen langs. Hij heeft aangeboden de wasmachine van de heer Jansen mee naar huis te nemen, zodat hij de kleding voor hem kan wassen. De partner van Piet heeft het ziekenhuis gebeld omdat zij de eerste contactpersoon willen worden voor de heer Jansen.

De heer Jansen is alcoholist en heeft geen familie meer. Elke dag komen zijn huishoudelijke hulp, de verpleegkundige van de thuiszorg en Jan bij hem langs. Volgens de maatschappelijk werker is meneer Jansen zich niet bewust van de situatie en zal daarom niet snel hulp aanvaarden.

Van SHG naar Consultatieteam Ouderenmishandeling
Om een beter en overzichtelijker beeld van de situatie te krijgen neemt de medewerker van het SHG contact op met de bovengenoemde dames, de huisarts en de thuiszorgverpleegkundige. Verschillende afspraken worden gemaakt en acties ondernomen. Vervolgens wordt de casus doorgezet naar het Consultatieteam Ouderenmishandeling Twente, zij pakken het verder op.

De maatschappelijk werker van het ziekenhuis informeert ons dat ze het prettig gevonden heeft dat het SHG met haar mee heeft gedacht en haar advies heeft gegeven over hoe te handelen.

Meer informatie over ouderenmishandeling vindt u hier.

Mary Hazenberg
Beleidsmedewerker PR & Communicatie