Mannelijke hulpverleners voor vrouwen in de opvang.

Kadera spant zich in om mannelijke hulpverleners voor vrouwen in de opvang aan te trekken.
SHG heeft al langer mannelijke hulpverleners in dienst en ervaart dit als een aanwinst.

Meerwaarde van mannelijke hulpverleners voor vrouwen in de opvang.
De mannelijke hulpverleners voor vrouwen in de opvang zijn door hun gedrag een voorbeeld dat mannen ook vriendelijk en betrouwbaar kunnen zijn. Dit wordt bevestigd door twee hulpverleners (een man en een vrouw) die zijn geïnterviewd.

Hulpverlener (v)
“Voor vrouwen in de opvang en zeker ook voor de kinderen zijn mannelijke hulpverleners goed als voorbeeldfunctie, want de maatschappij bestaat niet alleen uit vrouwen.  Als vrouwelijke hulpverlener hebben wij de neiging om de cliënten te veel af te schermen van de buitenwereld; dit is niet realistisch. En met meer mannelijke hulpverleners in het team hakken wij eerder knopen door”

Hulpverlener (m)
“Ik ga bewust om met mijn man-zijn om het beschadigde vertrouwen van vrouwen en kinderen in mannen en vaders te herstellen. Ik breng een andere kijk op de hulpverlening in. De begeleiding moet efficiënt en effectief zijn: richt je op de maatschappij. Ook wil ik mijn teamleden de zakelijke kant van hulpverlening laten zien, hulpverlening kost geld.  Dit roept discussie op.”

Dit doet Kadera aan het werven en selecteren van mannelijke hulpverleners.
Kadera geeft vorm aan haar diversiteitbeleid. Bij de start van dit beleid zijn negen aanbevelingen gedaan, die binnenkort geëvalueerd worden. Eén van de aanbevelingen is het doorgaan met werven van mannelijke hulpverleners voor vrouwen in de opvang.  De opgedane ervaringen maken dat deze aanbeveling het verdient  opgenomen te worden in het diversiteitbeleid.

Solliciteren  als mannelijke hulpverlener voor vrouwen in de opvang bij Kadera?
Kijkt u dan op deze website bij vacatures.