Positief opvoeden binnen Kadera volgens de Triple P-methodiek

De  Triple P-methodiek maakt positief opvoeden weer belangrijk.

Positief opvoeden in de regio Twente
Gemeente Enschede heeft Kadera aanpak huiselijk geweld – locatie Twente – in de gelegenheid gesteld om positief opvoeden volgens de methodiek Triple P ten behoeve van de cliënten te realiseren. Dit initiatief is met beide handen aangepakt en vervolgens in werking gezet.
Kadera kan positief opvoeden op maat aanbieden aan de cliënten, bovendien sluit dit aan bij het gemeentelijk beleid binnen de jeugdketen.

Volgens Triple P is positief opvoeden gebaseerd op vijf basisprincipes:
1. Creëren van een veilige en uitdagende omgeving
2. Zorgdragen voor een positieve leeromgeving
3. Hanteren van een aansprekende discipline: consistent en voorspelbaar zijn
4. Realistische verwachtingen hebben
5. Goed voor jezelf zorgen als ouder

Dit doet Kadera aan positief opvoeden volgens de Triple P-methodiek
Kadera heeft er sinds juni 2011 drie nieuwe gecertificeerde (niveau 3)  Triple P-ers bij, naast de acht al eerder op niveau 4 geschoolde medewerkers.
Binnen Kadera bestaat positief opvoeden uit:
-  kennismaken met Triple P d.m.v. thema-ochtenden over een bepaald onderwerp, bijv.bedplassen
-  inloopspreekuur bij kinderhulpverlening met eventueel aansluitend vervolggesprekken
-  individuele begeleiding van de ouder aan de hand van het werkboek voor het gezin in tien sessies

De begeleide intervisie (Intervisie, coaching & opvoedingsondersteuning) voor de
Triple P-medewerkers start dit najaar. Het doel is  de competenties van de medewerkers in de uitvoering van de methodiek Triple P te versterken.

Informatie over positief opvoeden binnen Kadera
Wilt u meer weten over positief opvoeden binnen Kadera, belt u dan met Elsbeth Engelsman,
tel. 038-4 222 495.

Elsbeth Engelsman
Mini Kruijer-Stuifzand