De vlag en de lading

Kadera! Dat is onze nieuwe naam en daar ben ik erg trots op. Kadera aanpak huiselijk geweld, is eigenlijk de volledige naam. Toen ik in 2008 kennismaakte met de organisatie zag ik al gauw: we doen veel meer dan opvang, we werken niet alleen voor vrouwen en we zijn zelfs af en toe buiten Overijssel actief. De naam Vrouwenopvang Overijssel dekte de lading dus allang niet meer.

Opvang is maar één van onze activiteiten. Sterker nog, het zou me een lief ding waard zijn als we over pakweg tien jaar helemaal geen opvang meer hoeven te bieden. Als we over tien jaar zo actief zouden zijn in voorlichting en preventie dat we mensen al kunnen helpen vóórdat de situatie ontspoort. Als we kunnen voorkómen dat huiselijk geweld ontstaat en doorgaat.

We werken ook niet meer exclusief voor vrouwen. Het gaat om het hele systeem waarin het geweld ontstaat: plegers, slachtoffers en kinderen. Waarbij de slachtoffers vrouwen en mannen kunnen zijn, ouderen en kinderen, allochtoon of autochtoon. En waarom Kadera? Omdat deze naam een mooie illustratie daarvan is. Kadee is een oud woord voor man, en era staat voor vrouw. Wij zijn er voor iedereen.

Wilma Wielakker, directeur/bestuurder Kadera