Signalenkaart insluiten op uw website:

px minimaal 500px, maximaal 900px
px minimaal 500px, maximaal 800px

Kopieer en plak bovenstaande ingebouwde code wanneer je je selectie hebt gemaakt. De code verandert op basis van je selectie.

0 - 4 jaar

Signalen

Slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Is verwaarloosd (luiers niet verschoond, te kleine schoenen, slecht verzorgd gebit)
 • Vertoont angst voor onderzoek en/of verschonen (knijpt billen samen bij optillen of verschonen)
 • Is vaak ziek
meer signalen

Pleger

 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Gedraagt zich onverschillig t.o.v. het kind
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van het kind horen
 • Uit veel klachten over het gedrag van het kind
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Is verwaarloosd
  (luiers niet verschoond, te kleine schoenen, slecht verzorgd gebit)
 • Vertoont angst voor onderzoek en/of verschonen
  (knijpt billen samen bij optillen of verschonen)
 • Is vaak ziek
 • Heeft een vertraagde ontwikkeling (spraak, motoriek)
 • Heeft verstoorde eet- en slaapgewoontes
 • Huilt of schreeuwt buitensporig veel
 • Vertoont extreme schrikreacties
 • Is in zichzelf gekeerd of juist hyperactief
 • Is dwingend en/of vraagt veel aandacht
 • Is bang om alleen te zijn
 • Maakt weinig/vreemd contact
 • Vertoont plotselinge gedragsverandering in contact met ouders/verzorgers
 • Heeft angst voor lichamelijk contact of is juist overdreven gericht op lichamelijk contact
 • Is agressief naar kinderen en/of dieren
 • Speelt geweldsituaties na

signalen pleger

 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Gedraagt zich onverschillig t.o.v. het kind
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van het kind horen
 • Uit veel klachten over het gedrag van het kind
 • Geeft aan het kind niet aan te kunnen en/of maakt overmatig gebruik van “zoethoudertjes”
 • Scheldt het kind uit en/of troost het kind niet
 • Stelt zich overbeschermend op
 • Houdt het kind vaak thuis
 • Er is sprake van sociaal isolement / gesloten gezin
 • Heeft relatieproblemen
 • Mijdt contact met leiding van peuterspeelzaal/kinderopvang
 • Is onzorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Meldt zichzelf of gezinsleden vaak ziek
 • Er is veel hulpverlening binnen het gezin

huisvesting

 • (Ongeplande) Gezinsuitbreiding
 • Veelvuldig verhuizen
 • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
 • Ontevreden over woning en/of leefomgeving

 
“Dat gezin verhuist al voor de derde keer in vijf jaar. En steeds krijgen ze problemen in de buurt.”
- Medewerker woningbouw

financiën

 • Geen financieel overzicht
 • Inkomensderving 
 • Betalingsachterstand(en)
 • Niet aanvragen van vergoedingen

 
“Ik durf bijna de deur niet meer open te doen als er gebeld wordt, straks is het de deurwaarder, moeten we ons huis uit”
- Vader

sociaal functioneren

 • Moeizame jeugd van ouders
 • Ontwikkelingsachterstand kind

 
“Dit is al de tweede keer deze week dat ze geen luiers bij zich heeft. Als ik naar de ouders kijk vraag ik me zelfs af of ze wel goed voor zichzelf kunnen zorgen.”
- Begeleidster peuterspeelzaal

psychisch functioneren

 • Overmatige stress
 • Psychische en/of verslavingsproblematiek

 
“Mama huilt altijd…maar vandaag niet.”
- Dochter

zingeving

 • Traditionele praktijken (rituelen, besnijdenis)
 • Onwrikbare religieuze overtuigingen (opvattingen, die niet met het gezin bespreekbaar zijn, zoals nut van inenten bij kinderen)

 
“Als je je kinderen een goede basis wil geven, moet je soms hard zijn. Ik ben ook niet zonder flinke tikken groot geworden!”
- Opa

lichamelijk functioneren

 • Extra zorgafhankelijk kind

 
“Hoewel vader niets heeft gezegd tijdens het gesprek, merk je aan alles dat hij doodmoe is. Huilbaby’s zijn lastig, maar hier lijkt meer aan de hand!”
- Medewerker consultatiebureau

praktisch functioneren

 • Overbelasting

 
”Als ik een drukke dag heb gehad op mijn werk, wil ik gewoon rust en geen jengelende kinderen om mij heen.”
- Moeder

dagbesteding

 • Onderwaardering huisvrouw/ huisman
 • Moeizame planning en taakverdeling

 
“Ik hoor hem tegen haar zeggen: Jij zit maar een beetje met de kinderen thuis. Waar word jij nou moe van?”
- Buurvrouw

4 - 12 jaar

Signalen

Slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Is verwaarloosd (vaak ziek, slecht gebit, vieze kleding, ongezonde eetgewoonten)
 • Heeft een groeiachterstand
 • Vertoont angst voor lichamelijk onderzoek
   
   
meer signalen

Pleger

 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Gedraagt zich onverschillig t.o.v. het kind
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van het kind horen
 • Uit veel klachten over het gedrag van het kind
meer signalen

`

Terug

signalen slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Is verwaarloosd (vaak ziek, slecht gebit, vieze kleding, ongezonde eetgewoonten)
 • Heeft een groeiachterstand
 • Vertoont angst voor lichamelijk onderzoek
 • Gedraagt zich passief en apathischof juist heeldruk
 • Heeft een negatiefbeeld van zichzelf en de omgeving
 • Isagressief richting zichzelf, anderen en/of omgeving
 • Gedraagt zich overdrevenaangepast en afhankelijk
 • Presteert op school onder het eigen kunnen
 • Neemt geen vriendjes mee naar huis
 • Heeft taal- en spraakstoornissen
 • Blijft rondhangenna schooltijd
 • Gebruikt alcohol en/of drugs
 • Kan zich slecht concentreren
 • Heeft angst voor lichamelijk contact of is juist overdreven gericht op lichamelijk contact
 • Misdraagt zich (diefstal, brandstichting,vandalisme)      

signalen pleger

 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Gedraagt zich onverschillig t.o.v. het kind
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van het kind horen
 • Uit veel klachten over het gedrag van het kind
 • Geeft aan het kind niet aan te kunnen en/of maakt overmatig gebruik van “zoethoudertjes”
 • Scheldt het kind uit en/of troost het kind niet
 • Stelt zich overbeschermend op
 • Houdt het kind vaak thuis
 • Er is sprake van sociaal isolement / gesloten gezin
 • Heeft relatieproblemen
 • Mijdt contact met leerkrachten op school
 • Is onzorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Meldt zichzelf of gezinsleden vaak ziek
 • Er is veel hulpverlening binnen het gezin

huisvesting

 • Veelvuldig verhuizen
 • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
 • Ontevreden over woning en/of woonomgeving

 
“We zijn alweer verhuisd. De buren kletsten weer over ons. Mijn man is overigens echt veranderd nu.”
- Moeder

financiën

 • Betalingsachterstanden/ schulden
 • Inkomensderving
 • Ontevreden over woning en/of woonomgeving

 
“Alle jongens uit de klas zitten op voetbal. Maar mama vindt sport te duur. Ze zegt dat ik ook wel op het balkon kan spelen.”
- Kind

sociaal functioneren

 • Moeizame scheiding ouders
 • Te veel verantwoordelijkheden in verhouding met de leeftijd van het kind
 • Vrienden met negatieve invloed

 
“In de klas is zij niet te handhaven. ze heeft een brutale mond wanneer haar iets niet bevalt. De problemen thuis hebben hier vast mee te maken.”
- Leerkracht

psychisch functioneren

 • Overmatige stress
 • Ontwikkelings- of concentratiestoornis
 • Psychische en/of verslavingsproblematiek

 
“Hoewel er geen aanwijsbare reden is, gaat hij nauwelijks vooruit. Op deze leeftijd moet de spraak al beter ontwikkeld zijn.”
- Logopediste

zingeving

 • Veel alleen zijn, eenzaamheid
 • Onwrikbare religieuze overtuigingen (opvattingen, die niet met het gezin bespreekbaar zijn, zoals nut van inenten bij kinderen)
 • Zoeken naar eigen identiteit

 
“Toen de ‘Harry Potter’ reeks werd aangeschaft voor de bibliotheek mocht één van mijn leerlingen niet langer boeken lenen.”
- Leerkracht

lichamelijk functioneren

 • Extra zorgafhankelijk kind
 • Ziekte binnen familie

 
“Toen hij bij ons kwam, was hij al bijna zindelijk en dat ging ook een half jaar goed. Maar nu lijkt het alsof hij helemaal vergeten is dat er zoiets als een WC bestaat. Hij laat het gewoon lopen.”
- Gastouder

praktisch functioneren

 • Moeizame planning en taakverdeling

 
“Bij mijn vriendinnetje zijn ze zo lief thuis, daar kunnen wél kindjes spelen.”
- Meisje

dagbesteding

 • Geen ouder/opvoeder aanwezig in huis

 
“Ik zag op straat 2 kleine jongens een kat mishandelen. Toen ik met hen voor hun deur stond, was er niemand thuis.”
- Wijkagent

12 - 18 jaar

Signalen

Slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Is verwaarloosd (vaak ziek, slecht gebit, gebrek aan ouderlijk toezicht)
 • Heeft een groeiachterstand

 
  meer signalen

Pleger

 • Gedraagt zich onverschillig ten opzichte van de jongere
 • Is onzorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van de jongere horen
 • Geeft jongere onvoldoende bewegingsvrijheid om zich te ontwikkelen
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • Heeft verwondingen en/of oude littekens
 • Geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
 • Is verwaarloosd(vaak ziek, slecht gebit, gebrek aan ouderlijk toezicht)
 • Heeft een groeiachterstand
 • Heeft eet- en/of slaapproblemen
 • Is in zichzelf gekeerd/ leeft in een fantasiewereld
 • Heeft een negatief beeld van zichzelf en de wereld
 • Is agressief richting zichzelf, anderen en omgeving
 • Gedraagt zich afhankelijk en/of aangepast of rebelleert
 • Heeft angst voor lichamelijk contact of is juist overdreven gericht op lichamelijk contact
 • Is gefixeerd op masturbatie
 • Heeft oppervlakkige contacten
 • Heeft moeite met autoriteit
 • Presteert onder het eigen kunnen (school, werk)
 • Blijft rondhangenna schooltijd
 • Heeft justitiële contacten
 • Gebruikt alcohol en/of drugs
 • Heeft schulden
 • Kan zich slecht concentreren
 • Misdraagt zich (diefstal, brandstichting, vandalisme) 

signalen pleger

 • Gedraagt zich onverschillig ten opzichte van de jongere
 • Is onzorgvuldig in het nakomen van afspraken
 • Heeft verwachtingen die niet bij de leeftijd van de jongere horen
 • Geeft jongere onvoldoende bewegingsvrijheid om zich te ontwikkelen
 • Heeft relatieproblemen
 • Er is veel hulpverlening binnen het gezin
 • Er is sprake van sociaal isolement / gesloten gezin
 • Uit veel klachten over het gedrag van de jongere
 • Geeft aan de jongere niet aan te kunnen
 • Mijdt contact met leerkrachten
 • Meldt zichzelf of gezinsleden vaak ziek

huisvesting

 • Ontevreden over woning en/of woonomgeving
 • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
 • Buren met negatieve invloed
 • De jongere woont noodgedwongen zelfstandig

 
“Ik wou dat ik op kamers kon. De sfeer hier in huis is verstikkend.”
- Dochter

financiën

 • Inkomensderving ouders
 • Betalingsachterstanden en/of schulden
 • Gevoelig voor abonnementen (bijv. nieuwe gsm met langlopend contract)

 
“Jazz-ballet, paardrijden en dure verjaardagfeestjes. Ik gun mijn kind het beste, maar denk maar niet dat ik een cent extra van mijn baas krijg voor zulke zaken.”
- Ouder

sociaal functioneren

 • Verkering en/of vrienden met negatieve invloed
 • Moeizame scheiding ouders
 • Teveel verantwoordelijkheden in verhouding met de leeftijd van de jongere

 
“Ik kan mijn vader wel aan.”
- Zoon

psychisch functioneren

 • Loyaliteitsconflicten
 • Overmatige stress
 • Ontwikkelings- en/of persoonlijkheidsstoornis
 • Psychische en/of verslavingsproblematiek ouders en/of jongere

 
“Bij ons thuis is het net ‘Goede tijden, Slechte tijden’. Ze zoeken het maar uit, ik ben toch vaak weg.”
- Dochter

zingeving

 • Onwrikbare religieuze overtuigingen (opvattingen, die niet met het gezin bespreekbaar zijn, zoals nut van inenten bij kinderen)
 • Spanningsveld tussen opgroeien in twee culturen
 • Opvattingen over o.a. seksualiteit en autoriteit die regelmatig tot conflicten leiden binnen het gezin
 • Zoeken naar eigen identiteit

 
“Dan komt ze huilend bij me dat het weer uit de hand is gelopen. Trillend op de bank. Maar wat kan ik er nu aan doen?”
- Tante

lichamelijk functioneren

 • Puberteit, o.a. hormonale verandering
 • Ziekte binnen de familie

 
“Ze heeft de capaciteiten om op hoog niveau te presteren, maar de focus is er niet meer. Als ik vraag wat haar bezighoudt, reageert ze ontwijkend.”
- Sportcoach

praktisch functioneren

 • Moeizame planning en taakverdeling

 
“Laatst belde ik weer om te bespreken dat hij zo agressief was geweest op school. Je verwacht dat ouders dan meedenken. Zij willen toch ook dat hun kind goed terechtkomt? Ik was dan ook verbaasd dat ze geen tijd hadden.”
- Leerkracht

dagbesteding

 • Spanningsveld tussen eigen verantwoordelijkheid en gezinsverantwoordelijkheid
 • Ongezonde (bij)baan/ hobby jongere

 
“Mijn kind komt alleen nog maar thuis om de was te laten doen, te eten en te slapen. Is dit nou een gezinsleven?”
- Ouder

Volwassenen

Signalen

Slachtoffer

 • Draagt bedekkende kleding
 • Vermijdt lichamelijke onderzoeken
 • Bagatelliseert lichamelijke klachten
 • Opvallende/plotselinge verandering in uiterlijke verzorging

 
  meer signalen

Pleger

 • Is overbezorgd óf opvallend onverschillig over partner/kinderen
 • Drijft eigen mening door / houdt geen rekening met anderen
 • Is verbaal agressief tot eigen gelijk is behaald
 • Heeft veel kritiek / vernedert partner in het bijzijn van anderen
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • Draagt bedekkende kleding
 • Vermijdt lichamelijke onderzoeken
 • Bagatelliseert lichamelijke klachten
 • Opvallende/plotselinge verandering in uiterlijke verzorging
 • Is afwezig, lijkt niet te horen wat je zegt
 • Geeft geen eigen grenzen aan
 • Heeft geen eigen mening, of geeft deze niet
 • Spreekt veelvuldig negatief en/of veroordelend over zichzelf
 • Heeft een stille, onbeweeglijke houding en oppervlakkige ademhaling
 • Heeft moeite met oogcontact
 • Trekt zich terug uit sociale contacten
 • Gedraagt zich in aanwezigheid van partner opvallend anders
 • Komt nooit zonder partner op afspraken
 • Beschikt niet over eigen geld, heeft geen inzicht in eigen financiën
 • Stelt vragen over echtscheiding en/of relatieproblemen (zonder dat geweld ter sprake komt)
 • Voelt zich oververantwoordelijk voor het slagen van de relatie
 • Lost problemen voor partner op en verdedigt partner
 • Onderdrukt eigen wensen en behoeften
 • Heeft vage verklaringen voor o.a. vernielingen in en om de woning, verwondingen bij zichzelf, gezinsleden en huisdieren
 • Is gevoelig voor verslaving en/of verslaafd 

signalen pleger

 • Is overbezorgd óf opvallend onverschillig over partner/kinderen
 • Drijft eigen mening door / houdt geen rekening met anderen
 • Is verbaal agressief tot eigen gelijk is behaald
 • Heeft veel kritiek / vernedert partner in het bijzijn van anderen
 • Is snel ongeduldig of geïrriteerd
 • Heeft geen controle over eigen woede
 • Geeft aan het niet meer aan te kunnen
 • Is in zichzelf gekeerd, laat makkelijk over zich heenlopen
 • Is bang voor afwijzing
 • Laat zich minderwaardig uit over zichzelf
 • Heeft weinig sociale contacten
 • Belemmert persoonlijke ontwikkeling/sociale contacten van partner (bijv. door te beletten de taal te leren)
 • Controleert doen en laten van partner
 • Is extreem jaloers en bezitterig
 • Is veel aan het woord en stelt zichzelf centraal
 • Neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen problemen, stelt zich afhankelijk op van partner
 • Maakt de partner verantwoordelijk voor zijn/haar geluk
 • Kan moeilijk alleen zijn
 • Heeft vage verklaringen voor o.a. vernielingen in en om de woning, verwondingen bij zichzelf, gezinsleden en huisdieren
 • Is gevoelig voor verslaving en/of verslaafd

huisvesting

 • Ontevreden over woning en/of woonomgeving
 • Moeizame verhuizing en/of verbouwing
 • Noodgedwongen samenwonen

 
“Ze maken er een puinhoop van. Er is wekelijks iets kapot in huis.”
- Medewerker woningbouwvereniging

financiën

 • Schulden, hypotheek- of huurachterstand
 • Inkomensderving of schrijnende armoede
 • Groot verschil tussen partners in economische status
 • Werkloosheid/weinig kansen op de arbeidsmarkt

 
“Sinds hij werkloos thuis zit en de hele dag televisie kijkt, is er niets meer gezellig”
- Vrouw

sociaal functioneren

 • Ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals:
  - Echtscheiding, verhuizing en overlijden
  - Overgangen in de levensfasen (samenwonen, kinderen krijgen, menopauze en midlifecrisis)
  - Gebrek aan elementaire sociale vaardigheden
  - Beperkt sociaal netwerk of netwerk met negatieve invloed op de relatie

 
“Hij schepte als eerste heel veel eten op. Zonder te kijken of er voor haar genoeg overbleef.”
- Kraamhulp

psychisch functioneren

 • Overmatige stress
 • Psychische en/of verslavingsproblematiek
 • Ernstige gedragsproblemen
 • Als kind getuige geweest van huiselijk geweld en/of zelf mishandeld

 
“We hadden een hecht vriendinnenclubje. Maar sinds deze relatie is ze veranderd en worden we nooit meer bij haar thuis uitgenodigd.”
- Vriendin

zingeving

 • Botsende normen en waarden over o.a. seksualiteit en autoriteit die regelmatig tot conflicten leiden
 • Hoge tolerantie van agressie door omgeving
 • Problemen binnenshuis willen houden én oplossen
 • Onwrikbare religieuze overtuigingen

 
“De buurvrouw wordt heel vaak door haar man gekleineerd. Het lijkt wel of ze dat gewoon vindt.”
- Buurman

lichamelijk functioneren

 • Slechte gezondheid
 • Chronische klachten/ziekte
 • Lichamelijke beperkingen

 
“Ik heb ze aangemeld voor thuishulp, maar ze willen niemand binnen de deur.”
- Huisarts

praktisch functioneren

 • Moeite met aanbrengen van dagelijkse structuur
 • Ongelijke taakverdeling in het huishouden

 
“Ik moet alles doen in huis. Mijn moeder is altijd moe.”
- Kind

dagbesteding

 • Gebrek aan dagbesteding
 • Te hoge werkdruk/prestatiedruk

 
“Ik werk dag en nacht om haar alles te geven. Maar ze is nooit tevreden.”
- Man

Loverboys

Signalen

Slachtoffer

 • Geeft vage verklaringen voor of verbergt lichamelijk letsel
 • Is gesloten over het leven buiten het gezin
 • Heeft veel ruzie thuis
 • Lijkt onder invloed van drugs (rode ogen, versuft of opgefokt)

  meer signalen

Pleger

 • Heeft veel geld, zonder aanwijsbare bron van inkomsten
 • Begint al op jonge leeftijd met criminele activiteiten
 • Lijkt sociaal vaardig (vlotte babbel)
 • Is vaag over eigen identiteit of sociale contacten
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • Geeft vage verklaringen voor of verbergt lichamelijk letsel
 • Is gesloten over het leven buiten het gezin
 • Heeft veel ruzie thuis
 • Lijkt onder invloed van drugs (rode ogen, versuft of opgefokt)
 • Verwaarloost of beëindigt oude vriendschappen
 • Verandert plotseling van gedrag 
 • Vertoont normafwijkend gedrag (bijvoorbeeld een vrijere seksuele moraal)
 • Heeft veel nieuwe vriendschappen en contacten die niet bij de leeftijd / oude leefstijl passen
 • Begint zich uitdagend te kleden of heeft ineens een tatoeage
 • Spijbelt en/of heeft achteruitgaande schoolresultaten
 • Is opeens veel afwezig, komt niet op tijd thuis
 • Loopt weg van huis
 • Houdt contacten via computer en mobiel verborgen 
 • Heeft meerdere mobiele telefoons en wordt gecontroleerd in doen en laten
 • Ontwijkt gespreksonderwerpen over liefdesrelaties en seksualiteit 
 • Ontwikkelt vertekende ideeën over vriendschap, liefde en aandacht
 • Beschikt over nieuwe spullen, waarvan de herkomst niet duidelijk is
 • Heeft gezondheidsklachten (SOA, eetproblemen, zwangerschap)

signalen pleger

 • Heeft veel geld, zonder aanwijsbare bron van inkomsten
 • Begint al op jonge leeftijd met criminele activiteiten
 • Lijkt sociaal vaardig (vlotte babbel)
 • Is vaag over eigen identiteit of sociale contacten
 • Is overdreven geïnteresseerd in het slachtoffer
 • Stelt zich in het gezin op als ideale partner
 • Isoleert het slachtoffer van contacten met ouders en oude vrienden
 • Is naar verloop van tijd niet meer bereikbaar voor de gezinsleden
 • Heeft een vertekend vrouwbeeld en/of een dubbele moraal over vrouwen (óf maagd óf hoer)

Opmerking: Er zijn ook jongens die onder dwang werken

Slachtoffers  ronselen soms  voor de loverboy.

 • Ze creëert vriendschappelijk contact met het slachtoffer
 • Ze introduceert het slachtoffer in een ‘nieuwe’ vriendengroep en andere uitgaansgelegenheden
 • Ze wordt ingezet om ‘gevluchte’ slachtoffers op te sporen

huisvesting

 • Ontevreden over woning en/of woonomgeving
 • De jongere woont noodgedwongen zelfstandig

 
“Als ik thuis ben, krijg ik toch alleen maar gezeur.”
- Slachtoffer

financiën

 • Ontevreden over de financiële status van het gezin
 • Gevoelig voor abonnementen (bijv. nieuwe gsm met langlopende contracten)

 
“Mijn vriendin verdient veel meer geld dan ik, door af en toe voor haar vriend te werken.”
- Slachtoffer

sociaal functioneren

 • Afhankelijk van aandacht
 • Verstoord contact met familie en/of leeftijdsgenoten
 • Afwezige vader
 • Lage sociaal economische status

 
“Ineens had ze allemaal andere vrienden en zag ze haar oude vrienden niet meer.”
- Moeder

psychisch functioneren

 • Laag zelfbeeld
 • Laag IQ
 • Loyaliteitsconflicten
 • Verleden van (seksueel) geweld
 • Psychische en/of verslavingsproblematiek

 
“Ze heeft op school geen vrienden. Als ze al op school is, is ze druk in de weer met MSN of haar mobieltje.”
- Leerkracht

zingeving

 • Spanningsveld tussen opgroeien in twee culturen
 • Zoeken naar eigen identiteit
 • Opvattingen over o.a. seksualiteit en autoriteit die regelmatig tot conflicten leiden binnen het gezin

 
“Ik wil niet zo saai zijn als mijn ouders. Hun ideeën over seksualiteit zijn zó achterhaald! Je hoort er tegenwoordig niet bij als je niet durft te experimenteren.”
- Slachtoffer

lichamelijk functioneren

 • Puberteit, o.a. hormonale veranderingen
 • Seksueel aantrekkelijk

 
“Alles is ineens geheim. Waar we vroeger nog konden praten over vrouwendingen blijft het nu stil.”
- Moeder

praktisch functioneren

 • Een ander nodig hebben om zelf tot actie te komen

 
“Ze heeft nooit tijd, en als we afspreken mag ze soms ineens niet van haar vriend. Ik mag hem niet en onze vriendschap gaat erdoor kapot.”
- Vriendin

dagbesteding

 • Laag opleidingsniveau
 • Verstoorde schoolloopbaan.

 
“Niemand neemt je serieus als je op het VMBO zit. Waarom moet ik de hele dag luisteren? Mijn vriend heeft me allang beloofd dat we gaan samenwonen. Hij heeft alles voor me over.”
- Slachtoffer

Eergerelateerd geweld

Signalen

Slachtoffer

 • (Dreiging van) verbreken of verlies van contact met eigen familie
 • Gedraagt zich stiekem (geheime afspraken, geld sparen)
 • Toont weinig emotie en gedraagt zich ontwijkend
 • Worstelt met “dubbelleven”
meer signalen

Pleger

 • Voelt zich verantwoordelijk voor de eer van de familie
 • Heeft een overmatig beschermende en normatieve houding
 • Controleert het slachtoffer op doen en laten
 • Dwingt het slachtoffer om contacten te verbreken
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • (Dreiging van) verbreken of verlies van contact met eigen familie
 • Gedraagt zich stiekem (geheime afspraken, geld sparen)
 • Toont weinig emotie en gedraagt zich ontwijkend
 • Worstelt met “dubbelleven”
 • Onderdrukt eigen wensen en behoeften
 • Is achterdochtig, schuw of wantrouwend
 • Sluit zich af van de buitenwereld, is in zichzelf gekeerd
 • Verbreekt abrupt het contact
 • Gedraagt zich sociaal wenselijk (aangepast)
 • Heeft schuld- en schaamtegevoelens
 • Doet negatieve uitlatingen over zichzelf
 • Doet pogingen om te vluchten of maakt plannen
 • Heeft angstklachten (trillen, hartkloppingen, zweten)
 • Doet een verzoek om een maagdelijkheidsverklaring
 • Is bang om op vakantie te gaan (om achtergelaten te worden in het land van herkomst / voor besnijdenis)
 • Gaat eerder dan gepland op vakantie of komt later terug
 • Komt alleen onder begeleiding buitenshuis
 • Gedraagt zich in aanwezigheid van familie/partner opvallend anders
 • Mag geen spullen bezitten die de eer zouden kunnen schaden, bijvoorbeeld geld, westers georiënteerde filmbeelden of muziek
 • Mag niet beschikken over eigen identiteitsbewijs

signalen pleger

 • Voelt zich verantwoordelijk voor de eer van de familie
 • Heeft een overmatig beschermende en normatieve houding
 • Controleert het slachtoffer op doen en laten
 • Dwingt het slachtoffer om contacten te verbreken
 • Appelleert aan de loyaliteit van het slachtoffer
 • Heeft een rigide en negatief oordeel over contacten van het slachtoffer
 • Houdt het slachtoffer bewust ontwetend over de eigen rechtspositie
 • Zoekt rechtvaardiging voor eigen gedrag in netwerk van gelijkgestemden
 • Rechtvaardigt eigen gedrag door de afhankelijkheid van het slachtoffer te benoemen
 • Intensiveert contact met familieleden en/of maakt plotselinge reizen naar het buitenland
 • Voelt zich vanuit het netwerk (de familie) onder druk gezet om te handelen
 • Toont een afwerende houding ten opzichte van politie, autoriteit en gezag

huisvesting

 • Vrouwen mogen niet alleen wonen
 • Onzekere verblijfsstatus

 
“Als mijn vrouw ’s avonds alleen thuis blijft draai ik de deur achter me op slot.”
- Echtgenoot

financiën

 • Geen zicht op of beheer over eigen financiën
 • Familie en gemeenschap zijn van groot sociaal en economisch belang

 
“Ik spaar al een tijdje stiekem voor make-up, maar daar moeten ze niet achter komen.”
- Dochter

sociaal functioneren

 • Rigide regels voor met name meisjes
 • Verschil in opvoeding van jongens en meiden
 • Conflict tussen eigen keuzes en angst de familie te beschamen
 • Verzet tegen familie, toezicht, regels en mannelijke autoriteit (geheime relatie)
 • Sterke sociale controle
 • Er heeft eerder geweld plaatsgevonden binnen de familie

 
“Allah is groot. Het meisje besloot terug te keren naar huis omdat ze haar familie erg miste.”
- Broer tegen zijn zusje

psychisch functioneren

 • Is onlosmakelijk gebonden aan of afhankelijk van familiesysteem.
 • Worstelen met eigen keuzes en normcultuur
 • Gevoelens, leefstijl of relatie die niet passen bij de normcultuur en niet bespreekbaar zijn (zoals een relatie met iemand uit een andere cultuur of homoseksualiteit).

 
“Ze heeft het contact met hem verbroken, maar voor de familie blijven de littekens altijd.”
- Moeder

zingeving

 • Spanningsveld tussen opgroeien in twee culturen
 • Strenge (traditionele) opvattingen over eer, mannelijkheid en trots
 • Het bekend worden van eerschending: hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe groter het risico
 • Druk die door de familie wordt uitgeoefend om de eer te zuiveren

 
“Een goede vrouw heeft niets te zoeken op internet.”
- Echtgenoot

lichamelijk functioneren

 • Heeft weinig kennis van het eigen lichaam, met name op het terrein van seksualiteit.

 
“Als ik erachter kom dat mijn zusje geen maagd meer is dan zwaait er wat voor haar.”
- Broer

praktisch functioneren

 • Geen eigen beslissingen mogen nemen
 • Aanwezigheid van verleidingen (in de buurt, via televisie/internet)die kunnen leiden tot eerschendend gedrag
 • Moeite zich goed uit te drukken (o.a. taalproblemen)

 
“Ik kon het niet goedkeuren, 20 dagen naar Turkije buiten de schoolvakantie om.”
- Leerkracht

dagbesteding

 • Geen of beperkte ruimte tot persoonlijke ontplooiing zoals activiteiten buitenhuis, of opleidingsmogelijkheden.
 • (langere) Vakanties in het land van herkomst

 
“Ik wil wel eens met mijn vriendin naar de stad zonder dat mijn neef me in de gaten houdt.”
- Meisje

Ontspoorde zorg

Signalen

Slachtoffer

 • Heeft opeens te weinig budget (lege koelkast, ontbrekend toiletpapier)
 • Is geld of spullen kwijt
 • Ontwikkelt schulden
 • Maakt depressieve, verwarde of angstige indruk
 
 
 
meer signalen

Pleger

 • Vertoont verschijnselen van overbelasting (vermoeidheid, machteloosheid, gezondheidsklachten,zelfopoffering)
 • Behandelt de oudere zonder respect (moppert veel tegen de oudere, schreeuwt of scheldt)
 • Wijst (professionele) hulp van buitenaf af
 • Is overbezorgd of opvallend onverschillig over het welzijn van de oudere
meer signalen
Terug

signalen slachtoffer

 • Heeft opeens te weinig budget (lege koelkast, ontbrekend toiletpapier)
 • Is geld of spullen kwijt
 • Ontwikkelt schulden
 • Maakt depressieve, verwarde of angstige indruk
 • Ziet er onverzorgd uit (van ontbrekend kunstgebit tot doorligplekken)
 • Heeft een verwaarloosd huishouden
 • Bagatelliseert eigen zorgbehoeften
 • Voelt zich bezwaard om eigen grenzen aan te geven
 • Probeert mensen buiten de deur te houden
 • Toont emotie zonder te willen zeggen waarom
 • Geeft aan in (financiële) vrijheid beperkt te worden

signalen pleger

 • Vertoont verschijnselen van overbelasting (vermoeidheid, machteloosheid, gezondheidsklachten,zelfopoffering)
 • Behandelt de oudere zonder respect (moppert veel tegen de oudere, schreeuwt of scheldt)
 • Wijst (professionele)  hulp van buitenaf af
 • Is overbezorgd of opvallend onverschillig over het welzijn van de oudere
 • Geeft vage verklaringen voor lichamelijke verwondingen van de oudere
 • Isoleert het slachtoffer 

huisvesting

 • Afhankelijk van hulp in de huishouding
 • (Angst voor) Verlies van zelfstandig wonen

 
“Mijn hoor je niet klagen, want ik wil in mijn eigen huis blijven wonen.”
- Oma

financiën

 • Afhankelijk van derden voor beheer financiën

 
“Ik móet haar bankzaken wel regelen, anders maakt ze alles op.”
- Zoon

sociaal functioneren

 • Sociaal isolement
 • Veranderd contact door (sociale) afhankelijkheid
 • Minder in staat grenzen aan te geven

 
“Mijn vader was vroeger een hele lieve man. Maar nu hij zo afhankelijk is, leer ik een hele andere kant van hem kennen.”
- Dochter

psychisch functioneren

 • Veranderd gedrag door neurologische problemen als dementie.
 • De jongere woont noodgedwongen zelfstandig

 
“Zoveel vage kwaaltjes, rugklachten, hoofdpijn en ook ondervoeding. Bij een kind zou je aan verwaarlozing denken.”
- Huisarts

zingeving

 • Spreken over geweld is een taboe
 • Berusten in de situatie zoals deze is
 • Sterke religieuze overtuigingen

 
“Over sommige onderwerpen praat je niet. Wie zou een dame op leeftijd geloven als die vertelt dat ze seksueel misbruikt wordt?”
- Oudere

lichamelijk functioneren

 • Steeds meer afhankelijk van lichamelijke verzorging

 
“Laat mevrouw maar niet teveel drinken, anders moeten we te vaak verschonen.”
- Wijkverpleegkundige

praktisch functioneren

 • Snelheid van veranderingen in samenleving niet meer bij kunnen houden (Bijvoorbeeld pinnen)

 
“Als ik geweten had dat het zo zwaar zou zijn om voor mijn schoonmoeder te zorgen, was ik er nooit aan begonnen. Het wordt door iedereen onderschat. Vooral door haarzelf!”
- Mantelzorger

dagbesteding

 • Verandering van patronen (Werkloosheid, VUT of pensionering)

 
“Wat zou ik graag de deur uit willen om ook eens met anderen te praten. Maar ik kan nu eenmaal niet alleen.”
- Oudere

 

Hoe kunt u deze signalenkaart gebruiken?

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Met deze kaart willen we uw aandacht vestigen op deze verborgen problematiek en u alert houden op mogelijke signalen.

 

Signalen

U treft in deze kaart per leeftijdsgroep een overzicht aan van signalen die kúnnen wijzen op huiselijk geweld. Sommige signalen kunnen ook wijzen op andere problemen. Er is bijna nooit sprake van één enkel signaal. Meestal zult u meerdere signalen tegelijkertijd herkennen. Het is onmogelijk om alle signalen in kaart te brengen. Vertrouwt u dus ook op uw eigen waarnemingen en intuïtie!

 

Wederkerigheid van huiselijk geweld

We spreken over slachtoffer en pleger om signalen te verduidelijken. De ervaring leert dat er vaak sprake is van wederkerigheid. Slachtoffer en pleger kunnen beiden aandeel hebben in het ontstaan en in stand houden van huiselijk geweld.

 

Risicofactoren

Per leeftijdsgroep worden risicofactoren benoemd die zijn ingedeeld naar acht verschillende leefgebieden. Een risicofactor is geen signaal, maar kan wel bijdragen aan het ontstaan van huiselijk geweld. Is er sprake van meerdere risicofactoren? Wees dan extra alert op mogelijke signalen van huiselijk geweld. De risicofactoren worden ondersteund door citaten uit de praktijk van de hulpverleners.

 

Indeling doelgroepen

De verdeling in doelgroepen is tot stand gekomen op basis van expliciete verschillen in signalen en risicofactoren per groep. De kaarten ‘loverboys’, ‘eergerelateerd geweld’ en ’ontspoorde zorg’ hebben een speciale plaats, vanwege de specifieke problematiek.

Iets doen met signalen

Kadera aanpak huiselijk geweld, waarvan het Steunpunt Huiselijk Geweld een onderdeel is,  is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. Kadera biedt opvang, begeleiding en nazorg, preventie en deskundigheidsbevordering. Voor meer informatie, klik hier of bel 0900 1 26 26 26 (5 ct/min).
   
Dimence, afdeling preventie richt zich voor wat betreft huiselijk geweld op kinderen, jongeren, ouders en (echt)paren. Zo is er een groepsaanbod voor kinderen en hun ouders, groepsaanbod voor paren met beginnende relatieproblematiek en geeft voorlichting en training over de positie van kinderen bij huiselijk geweld. Voor meer informatie, klik hier of bel 038 426 9 522.
   
De Kern, maatschappelijke dienstverlening heeft een breed hulpverleningsaanbod, ook op het gebied van huiselijk geweld. De Kern biedt een kort hulpverleningstraject aan partners en training aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie. Voor meer informatie, klik hier of bel 038 425 8888

Bronvermelding

In het kader van het project ‘Vroegsignalering huiselijk geweld’ hebben

 • De Kern Maatschappelijke Dienstverlening
 • Kadera, Steunpunt Huiselijk Geweld
 • Dimence, afdeling Preventie

deze signalenkaart in 2010 ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Zwolle en Kampen. In 2011 is de kaart  geactualiseerd en gedigitaliseerd in opdracht van de Gemeente Zwolle.