Nu online beschikbaar: de Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

23-11-2018

 

Aan het eind van deze tekst kunt u de handreiking downloaden.

 

Het project:

Huiselijk geweld blijft gemiddeld acht jaar achter de voordeur verborgen. Om deze situaties eerder op te merken en te stoppen, heeft Kadera Aanpak Huiselijk Geweld de afgelopen twee jaar een project geleid waarin woningcorporaties betrokken worden in de aanpak van huiselijk geweld. Corporatiemedewerkers komen achter de voordeur, ook bij huurders die verder geen andere personen of organisaties binnenlaten, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of reparaties. Daarmee hebben corporatiemedewerkers een unieke positie om verborgen geweld te signaleren. Wanneer corporaties zich bewust zijn van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling en de rol die zij kunnen spelen in het signaleren daarvan, kunnen zij een onmisbare bijdrage leveren aan het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Woonconsulent:“Wij herkenden vooral ook het onderbuikgevoel, dat je niet echt de vinger erachter kunt krijgen wat er aan de hand is. Doe er iets mee. Vraag bijvoorbeeld wat er is, of vraag: kan ik je ergens mee helpen?”

 

De Safe at Home training

Uit de bijna 70 trainingen die de afgelopen twee jaar zijn gegeven aan meer dan 1300 vakmensen, is gebleken dat zij nu al veel alarmerende situaties tegenkomen in hun werk. Deze signalen bleven vaak bij deze werknemers liggen. De training heeft de kennis over (signalen van) huiselijk geweld en kindermishandeling vergroot, zodat  deze vakmensen in staat zijn om op een zorgvuldige manier om te gaan met de soms schrijnende situaties die ze in hun werk tegenkomen.

Trainer:“Bijzonder waren de indrukwekkende verhalen van de vakmannen, van wat zij in het dagelijks leven tegenkomen. Terwijl zij geen hulpverleners zijn, komen zij in wel situaties terecht waarin echt gevraagd wordt van hun om te handelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kindermishandeling en vrouwen die onderdrukt worden.”

 

De Handreiking

Daarnaast heeft projectleider Yvonne Matser-van ’t Oever een handreiking geschreven die corporaties ondersteunt om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan deze vroegsignalerende rol. Afgevaardigden van de vijftien participerende corporaties en vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS, Aedes, de Woonstichting, de VNG, de Federatie Opvang, de AFWC en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de handreiking.

De handreiking gaat allereerst in op de rol van corporaties en op wat er nodig is om actief te kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens zijn aanbevelingen voor de sector verwerkt in een stappenplan, dat concrete handvatten biedt voor de praktijk.  In de bijlagen is aanvullende informatie opgenomen over huiselijk geweld en kindermishandeling, de rol van woningcorporaties en over de wetgeving rond dit thema, de rol en werkwijze van Veilig Thuis en het Safe at Home project.

Door middel van deze handreiking hopen we de sector te inspireren om een actieve rol te spelen in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vakman:“Ik zag beneden bij de flat hoe een volwassen zoon zijn moeder een stomp in haar gezicht gaf. Zomaar, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Zodra ik in mijn bus zat heb ik onze sociaal consulent gebeld en gedeeld wat ik heb gezien. Zoiets laat je toch niet zomaar gebeuren?”

Op 22 november is,  tijdens de Safe at Home conferentie in Den Haag, het eerste exemplaar van de handreiking symbolisch uitgereikt aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Klik hier om de handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties te downloaden.

Klik hier voor informatie over de Safe at Home training. Deze  training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties die achter de voordeur komen, zoals vakmannen, technisch medewerkers, huismeesters en onderhoudsmonteurs. Daarnaast sluit de training goed aan op praktijkvragen van woonconsulenten en sociaal beheerders.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties.