Nieuwsbericht

02-08-2018

Het Safe at Home project heeft een looptijd van twee jaar en is in januari 2017 van start gegaan. Inmiddels hebben we de eerste helft van het tweede jaar afgerond en zijn er weer vorderingen gemaakt in het trainen van medewerkers bij woningcorporaties in het signaleren van huiselijk geweld.

In het eerste halfjaar van 2018 zijn388 medewerkers getraind, verdeeld over 37 trainingen. In totaal komt dat voor de 1,5 jaar van het project tot nu toe op: 111 trainingen en 962 getrainde medewerkers.  

Ook is er onderzoek uitgevoerd naar het bewustzijn over huiselijk geweld en het vermogen om geweld te signaleren binnen de woningcorporatiesector en de daklozenopvang in Europa. Hiervoor is gebruik gemaakt van een online survey waar 234 personen aan hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er zeven diepte-interviews afgenomen met experts.

In de tweede helft van 2018 gaan we verder met het trainen bij de laatste woningcorporaties. Eind september zijn de medewerkers van 25 woningcorporaties in Nederland en Engeland getraind in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De resultaten van de onderzoeken zullen geanalyseerd worden en de conclusies worden opgenomen in aanbevelingen voor de woningsector, gemeenten en landelijke overheid.

Om het project af te sluiten organiseren we samen met onze projectpartners een eindconferentie in Den Haag, waar we onze ervaringen en resultaten delen en een blik werpen op de toekomst.