Aanpak Safe at Home onder de aandacht bij internationaal symposium in Brussel

23-02-2018

Projectleider Yvonne Matser – van ’t Oever spreekt op dinsdag 20 februari 2018 tijdens een internationaal symposium in Brussel over het Safe at Home project. Het symposium wordt georganiseerd om op Europees niveau strategieën en ervaringen te delen om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Het Safe at Home project kenmerkt zich doordat het een nieuwe sector betrekt in de aanpak van huiselijk geweld.

Safe at Home

Safe at Home richt zich namelijk op het betrekken van woningcorporaties. Uit onderzoek van Aedes is gebleken dat één derde van alle corporatiemedewerkers dagelijks contact heeft met huurders. Corporatiemedewerkers zien wat zich achter de voordeur afspeelt. Goedgetrainde medewerkers kunnen daarom signalen van huiselijk geweld herkennen en zo een slachtoffer de eerste stap naar veiligheid bieden.

Aanpak

Omdat huiselijk geweld vaak verborgen blijft is het belangrijk om, naast onderwijs en zorg, ook andere sectoren te betrekken in de aanpak van huiselijk geweld. Niet overal in Europa is sociale huisvesting georganiseerd zoals in Nederland. De kennis en ervaringen met de Safe at Home aanpak kunnen andere organisaties in Europa inspireren om verder te kijken dan samenwerkingen met gebruikelijke partners. Ook vestigt Safe at Home de aandacht op de relatie tussen huisvesting en huiselijk geweld, die erg belangrijk om geweld aan te pakken.

Symposium

De officiële naam van het symposium luidt: ‘Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Violence against Women and Girls’. Yvonne Matser – van ‘t Oever is samen met Ruth Kasper, projectmedewerker Safe at Home vanuit FEANTSA (European Federation of National Organisaties Working with the Homeless) uitgenodigd om te spreken. Het symposium wordt georganiseerd door Public Policy Exchange; een Londense organisatie gespecialiseerd in het organiseren van evenementen over publiek beleid.

Klik hier om de website van het symposium te bezoeken.