Gemeente Barneveld geeft extra impuls aan aanpak huiselijk geweld in prestatie-overeenkomst Wonen

09-01-2018

Medewerkers van Woningstichting Barneveld uit Gelderland gaan in 2018 de Safe at Home-training van Kadera volgen. Zo kunnen zij 'niet-pluis' situaties eerder herkennen. Dit is formeel vastgelegd in de prestatie-overeenkomst Wonen met de gemeente Barneveld.

Het projectteam van Safe at Home is enthousiast over de samenwerkingsafspraken die gemeente Barneveld en Woonstichting Barneveld hebben gemaakt. Tijdens de uitvoering van het Safe at Home project wordt steeds duidelijker dat een goede gemeentelijke samenwerking tussen woningcorporaties en hulpverleners een belangrijke voorwaarde is om actie te ondernemen. Het formeel vastleggen (zoals in een prestatie-overeenkomst) van de samenwerkingsafspraken draagt bij aan het vertrouwen tussen de samenwerkende partners.

Gemeente Barneveld is de eerste gemeente in Nederland die het volgen van de Safe at Home-training heeft vastgelegd in een prestatie-overeenkomst. Daarmee geeft de gemeente een goed voorbeeld voor andere gemeenten. Want alleen samen, met alle partners in de gemeentelijke keten, kunnen we huiselijk geweld verslaan.

Lees hier de prestatie-overeenkomst (kopje ‘Algemene Bedrijfsinformatie’, blz. 14, nr. 17).