Artikel over Safe at Home in vakblad Sozio

22-12-2017

In de novembereditie van Sozio, het vakblad voor professionals in het sociale domein, is een artikel opgenomen over het Safe at Home project. De titel van het artikel luidt: ‘Rauwe werkelijkheid achter de voordeur’.

In het artikel wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd waarom woningcorporaties een belangrijke rol kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast staan er tips in voor hulpverleners om de samenwerking met lokale woningcorporaties te versterken. 

U kunt het artikel online tegen betaling inzien. Kijk voor meer informatie op de website van Sozio.