Denk-tank - beleid huiselijk geweld & woningcorporaties

24-10-2017

Op woensdag 1 november 2017 is er een denk-tank belegd waarin de Nederlandse woningcorporaties die deelnemen aan Safe at Home, Aedes en Kadera hun krachten bundelen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst staat de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld centraal.

Het doel van de denk-tank is om te komen tot een handreiking omgaan met huiselijk geweld door woningcorporaties, waar zowel de juridische kaders als praktische handvatten in zijn uitgewerkt. Alle 15 deelnemende Nederlandse woningcorporaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de denk-tank. Er volgt ook een sessie in Engeland. 

Vragen hierover? Neem dan contact op met Yvonne Matser – Van ’t Oever, projectleider Safe at Home: yvantoever@kadera.nl.