Safe at Home onderdeel van NON.NO.NEIN.-campagne

08-08-2017

Safe at Home, het project dat zich richt op het betrekken van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld, is een van de projecten die onder de aandacht wordt gebracht door de campagne ‘NON.NO.NEIN.’. De campagne is een initiatief van de Europese Commissie die 2017 heeft uitgeroepen tot actiejaar om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. 

Link naar Kadera’s verhaal op de campagne site:

http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/projects/kadera.html.

Initiatief
Met behulp van de campagne ‘NON.NO.NEIN.’ wil de Europese Commissie bijdragen aan het stoppen van geweld tegen vrouwen. Eén op de drie vrouwen ervaart namelijk fysiek of seksueel geweld in haar leven. De effecten hiervan zijn enorm, de omvang van geweld tegen vrouwen wordt weerspiegeld in economische kosten, die naar schatting 225,837,418,768 euro per jaar bedragen. Om deze reden heeft Věra Jourová, Europees Commissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid, het initiatief genomen om het jaar 2017 te wijden aan het stoppen van geweld tegen vrouwen.

Campagne
Het doel van de campagne is om succesverhalen van initiatieven en projecten die zich inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen te delen met een breed (Europees) publiek. Het is meer dan een bewustmakingscampagne, want het doel is ook om belanghebbenden te ondersteunen en te verbinden in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Naast de campagne heeft de Europese Commissie vier miljoen euro beschikbaar gesteld binnen de EU, voor de ontwikkeling en implementatie van  initiatieven om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Safe at Home
Kadera aanpak huiselijk geweld startte 1 januari 2017 met het Europese project Safe at Home om woningcorporaties bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld. Het project duurt twee jaar en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Kadera is kartrekker van het project wat wordt uitgevoerd in samenwerking met FEANTSA (Europa), Peabody en Standing Together Against Domestic Violence, twee Britse organisaties. In maart 2017 werd het projectteam gevraagd om deel te nemen aan de NON.NO.NEIN. campagne. 

‘’Say No! Stop Violence Against Women’’