Eerste training voor medewerkers woningcorporatie Domijn

17-05-2017

Op maandag 15 mei hebben medewerkers van woningcorporatie Domijn de eerste training ontvangen in het kader van het Europese project Safe at Home. Twaalf medewerkers van de Enschedese woningcorporatie ontvingen de training. Voor het project worden de medewerkers vanvijftien woningcorporaties in Nederland getraind. De trainingen zijn bedoeld voor de medewerkers die dagelijks contact hebben met huurders, zoals vakmannen. Goedgetrainde medewerkers kunnen signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen. Hoe eerder signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling herkend worden, hoe eerder het bespreekbaar gemaakt kan worden.

Positieve reacties

De reacties op de eerste training waren positief: ‘We voelen direct hoe serieus de medewerkers van Domijn dit thema nemen. Ze hebben schrijnende  situaties gezien in het verleden. Niet alleen ingrijpend voor de mensen die ermee te maken krijgen, maar ook voor henzelf’’, aldus de trainers. Ook uit de reacties van de medewerkers bleek hoe serieus ze het thema nemen in hun dagelijks werk: ‘’Ik wil in deze training graag leren wat normaal is. Ik zie heel veel, maar ik weet niet wanneer iets een verschil is tussen normen en waarden of dat er huiselijk geweld plaatsvindt’.

Samenwerking met woningcorporaties

Dat er wordt samengewerkt met woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is uniek. Meestal wordt bij deze aanpak gedacht aan scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Medewerkers van woningcorporaties zijn, vanwege het vele contact, minstens zo belangrijk in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de training ontvangen medewerkers kennis over het ‘begrip’ huiselijk geweld en de vele vormen daarvan. Daarnaast worden medewerkers getraind in welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer zij vermoedens van huiselijk geweld hebben.

Training en beleid

Het project Safe at Home bestaat niet alleen uit het trainen van medewerkers. Woningcorporaties worden ook ondersteund bij het bepalen van hoe er binnen de organisatie wordt omgegaan met vermoedens van huiselijk geweld. Woningcorporatie Domijn was de eerste woningcorporatie die zich aanmeldde voor deelname aan het Safe at Home project. In totaal worden er door heel Nederland 700 woningcorporatiemedewerkers getraind.

Er zijn nog een aantal plekken vrij voor geïnteresseerde woningcorporaties om deel te nemen aan het project. Woningcorporaties kunnen contact opnemen met Kadera via info@kadera.nl