Informatie voor woningcorporaties

14-04-2017

Informatie voor woningcorporaties

Safe at Home
Kadera is op 1 januari 2017 gestart met het EU-project Safe at Home. Het doel van het project is woningcorporaties bewuster maken van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. Kadera aanpak huiselijk geweld is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Medewerkers van vijftien woningcorporaties door heel Nederland worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nog een aantal woningcorporaties kunnen deelnemen aan het project. Interesse? Neem dan contact op!

De rol van woningcorporaties
De training is bedoeld voor medewerkers die veel contact hebben met huurders, zoals baliemedewerkers, huismeesters, klusjesmannen en opzichters van bouwprojecten. Daarnaast worden de woningcorporaties ondersteund bij het implementeren van beleid met onder andere een protocol voor medewerkers die vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door dit project kunnen de betrokken woningcorporaties in de toekomst eerder hulp bieden bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat biedt Kadera?

De training ‘Safe at Home’ over het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling aan medewerkers die direct contact hebben met huurders. Deze training duurt een dag. Er kunnen maximaal 15 medewerkers per training deelnemen, met een gemiddelde van 50 medewerkers per corporatie. Op basis van het aantal medewerkers wordt bepaald hoe vaak de training binnen een corporatie wordt aangeboden. De deelnemers ontvangen een certificaat en naslagmateriaal.

Ondersteuning in de ontwikkeling en implementatie van (nieuw) beleid binnen de woningcorporatie op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling in de breedste zin van het woord: van materiaal voor een bewustwordingscampagne voor huurders tot informatieve presentaties of workshops voor het management en de directie van woningcorporaties.

Vragen?

Woningcorporaties kunnen contact opnemen met de projectleider van Safe at Home, Yvonne Matser – van ’t Oever, via yvantoever@kadera.nl of 06-19993759