Persbericht Safe at Home

10-04-2017

Internationale aandacht voor sociale rol van woningcorporaties in signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Woningcorporaties bewuster maken van de rol die zij kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat is het doel van het onlangs gestarte project ‘Safe at Home’. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie. De Overijsselse organisatie Kadera aanpak huiselijk geweld is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Medewerkers van vijftien woningcorporaties door heel Nederland worden getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast worden de woningcorporaties ondersteund bij het implementeren van beleid met onder andere een protocol voor medewerkers die vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Door dit project kunnen de betrokken woningcorporaties in de toekomst eerder hulp bieden bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld in de privésfeer is namelijk de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Jaarlijks zijn er in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat er wordt samengewerkt met woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is uniek. Meestal wordt bij deze aanpak gedacht aan scholen, artsen of maatschappelijk werkers. Medewerkers van woningcorporaties zijn minstens zo belangrijk in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit cijfers van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland, blijkt dat één derde van alle medewerkers van woningcorporaties dagelijks contact heeft met huurders. Een medewerker van een woningcorporatie kan het vriendelijke en bekende gezicht zijn voor een slachtoffer die hem of haar de eerste stap naar veiligheid biedt. Goedgetrainde woningcorporatiemedewerkers kunnen signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en de spreekwoordelijke oren en ogen in de wijk zijn.

Safe at Home heeft Nederlandse en Europese projectpartners. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Branchevereniging Aedes en Woonstichting Nieuwkoop (WST Nieuwkoop) zijn ondersteunende partners bij het deel van het project dat in Nederland uitgevoerd wordt. In Engeland wordt het project uitgevoerd door partnerorganisaties Peabody en Standing Together Against Domestic Violence (STADV). Daarnaast voert de overkoepelende organisatie voor daklozenopvang in Europa, FEANTSA, kwantitatief onderzoek uit naar de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Europa. Het project duurt in totaal twee jaar.

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden. Daarnaast zet Kadera haar expertise in om huiselijk geweld te voorkomen door deskundigheidsbevordering en projecten. Kadera werkt hierin samen met bedrijven, organisaties en particulieren, want alleen samen kunnen we huiselijk geweld verslaan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bronvermelding cijfers kindermishandeling: Alink, L., IJzendoorn, van. R., Bakermans – Kranenburg, M, Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2000). Leiden: Casimir Publishers.

Bronvermelding cijfers huiselijk geweld: Veen, H.C.J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend synthese- rapport van het vangst- hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Den Haag: WODC.