Safe at Home


Gemeente Barneveld geeft extra impuls aan aanpak huiselijk geweld in prestatie-overeenkomst Wonen

Medewerkers van Woningstichting Barneveld uit Gelderland gaan in 2018 de Safe at Home-training van Kadera volgen.

Artikel over Safe at Home in vakblad Sozio

In de novembereditie van Sozio, het vakblad voor professionals in het sociale domein, is een artikel opgenomen over het Safe at Home project.