Training Bijzonder geweldig van start in oktober 2018

19-09-2018

Begin oktober start de groepstraining Bijzonder geweldig weer, in samenwerking met AMW de Kern/Sociaal wijkteam. Deze training is bedoeld voor vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad). Tijdens de training komen verschillende thema’s aan bod, zoals de spiraal van geweld, romantische verwachtingen, schuldgevoel en hoe je een gewelddadige man kunt herkennen. Na afloop van de training hebben de deelnemers handvatten om in de toekomst anders om te gaan met relaties en gevoelens.

26 september en 3 oktober 2018 vinden de informatiebijeenkomsten plaats om op 10 oktober te starten met de training bestaande uit 9 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn elke woensdagvan 09.30 - 11.30 uur, uitgezonderd de herfstvakantie.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven en hulpverleners kunnen hun cliënten die buiten de opvang verblijven hiervoor opgeven. Hiervoor is naam, geboortedatum en (email)adres en/of telefoonnummer nodig. Cliënten van AWARE, Begeleid Wonen en Nazorg kunnen hiervoor ook benaderd worden.

De geïnteresseerde zal een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan één van de intakebijeenkomsten. Hierdoor kan zij bekijken of de training bij haar past en zal bijdragen aan een betere toekomst.

De training is helemaal gratis en aanmelden kan door telefonisch of per mail contact op te nemen met Sharon Biervliet, via het Kadera telefoonnummer 088 – 422 24 95 (sbiervliet@kadera.nl) of Myrthe van de Weert van Sociaal wijkteam Zwolle, via 038- 456 97 00 (M.van.der.Weerd@swt.zwolle.nl).

Op de website van Kadera staat de folder met meer informatie http://bit.ly/1pHv00U