Resultaten clienttevredenheidsonderzoek Kadera eerste helf 2018

02-08-2018

 

Twee keer per jaar doet Kadera een intern tevredenheidsonderzoek onder de cliënten in de ambulante hulpverlening en de bewoners van de opvanglocaties. Het eerste halfjaarlijkse onderzoek van 2018 is recent afgerond en de resultaten zijn zeer positief. Over het algemeen zijn de scores hoger dan in de tweede helft van 2017. Ook is het aantal respondenten een stuk hoger dan vorig jaar. Hieronder kun je per afdeling wat meer lezen over de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Opvang Zwolle 

Het aantal respondenten bij de opvang in Zwolle was bijzonder hoog in de eerste helft van 2018. Voor de afdelingen intensieve zorg Zwolle en begeleid wonen Zwolle heeft 100% van de vertrokken bewoners aan het onderzoek meegedaan. Het gemiddelde cijfer voor deze afdelingen is 8.3. Uit de enquêtes bij opvang Zwolle blijkt dat het overgrote deel zich geholpen voelt bij hun financiën (92.3%) met als gevolg dat schulden tijdens het verblijf zijn afgenomen (46.15%). Ook is er hoge waardering voor de hulp bij cliënten met kinderen. Respondenten geven aan dat er voldoende ondersteuning is bij de opvoeding en dat Kadera zich genoeg inzet om de veiligheid van kinderen in de opvang te waarborgen (beiden 76.92%). Het gemiddelde cijfer voor de hulp aan kinderen is dan ook een 9.2. Het groepsaanbod in de opvang komt ook positief naar voren; cliënten geven aan dat de oudergroep Samen moet je het doen het meeste heeft geholpen.

Opvang Enschede

De respons onder cliënten van de intensieve zorg Enschede en begeleid wonen Enschede was iets aan de lage kant (50%), maar ook uit dit onderzoek komen mooie resultaten. De cliënten voelen zich zeer veilig en hebben veel waardering voor de hulpverleners van Kadera. De reacties waren bijvoorbeeld ‘Mijn casemanager hielp mij altijd goed’ en ‘ik heb geleerd om over mijn gevoelens te praten’. Als zinvolle thema’s kwamen de moedergroep, de weerbaarheidstraining en de creatieve activiteiten en uitstapjes naar voren. Ook is uit deze enquêtes naar voor gekomen dat het belangrijk is dat de materiele dienstverlener voldoende tijd heeft voor de bewoners. Dit is als aandachtspunt opgenomen voor de volgende periode.

Ambulante hulpverlening

De resultaten onder de ambulante cliënten lieten aan het begin van de periode zien dat er nog groeimogelijkheden zijn. Het gemiddelde van 7.6 lag net onder de streefgrens van 8 voor de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek. De nieuwe cijfers over de ambulante hulpverlening laten een verhoging zien op alle gebieden. De hulpverlening voor kinderen scoort een 8.5 en ook de algemene tevredenheid onder de ambulante cliënten is gewaardeerd met een 8.5. De ambulante cliënten geven aan dat ze veel ruimte kregen binnen de hulpverlening om eigen beslissingen te maken. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de hulpverleners als betrouwbaar worden gezien en dat hulpverleners hun afspraken nakomen (94.44%).

Aware beveiligingssysteem

De tevredenheid over het persoonlijke beveiligingssysteem Aware is ook onderzocht. Aware is een mobiel alarmsysteem, waarbij personen die bedreigd worden door een (ex-)partner of familielid met één druk op de knop de knop de politie ingeschakeld wordt. Gebruikers van dit systeem zijn zeer positief over zowel het product (gemiddeld 8.9) als de begeleiding (gemiddeld 9.2).

Doelen voor de tweede helft van 2018

Uit alle onderzoeken blijkt dat cliënten de voorzieningen van Kadera zeer hoog waarderen, dus op dat gebied zijn er weinig verbeterpunten. Het voornaamste doel is nu om de resultaten te bespreken met de verschillende cliëntenpanels en om te inventariseren of er nog verbeterpunten zijn waar we ons op kunnen richten! Uiteraard streven we ernaar om deze resultaten in de volgende periode nog te overtreffen.