Samen in gesprek over huiselijk geweld; een diner met thema voor Zwollenaren

30-03-2018

Op donderdag 22 maart 2018 organiseerde Kadera aanpak huiselijk geweld het dinner-event ‘Samen sterk!’ in De Gift City in Zwolle. Het doel van het diner was om de samenleving te betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld. Er waren zo’n 100 personen aanwezig. Kadera wilde in gesprek gaan met de samenleving: ‘’Iedereen kan iets doen om huiselijk geweld te stoppen’’, aldus Jos Elshof, waarnemend directeur van Kadera. Er waren naast collega-hulpverleners daarom ook personen uit de horeca, retail, onderwijs, bouw, advocatuur en detailhandel en meer aanwezig.

Taboes doorbreken

De aanleiding voor het organiseren van het diner zijn mannen als slachtoffer van huiselijk geweld. Kadera opende in 2017 een mannenopvang. ‘’Geschat wordt dat er jaarlijks zo’n 80.000 mannen slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Er rust een groot taboe op het feit dat mannen ook slachtoffer kunnen zijn. We hebben dit diner georganiseerd omdat wij het belangrijk vinden om hier aandacht voor te vragen’’, aldus Jos Elshof; waarnemend directeur Kadera. Burgemeester Henk Jan Meijer opende de avond met een speech. De burgemeester gaf aan dat het bijzonder is dat zo’n grote groep mensen bij elkaar is gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp: ‘’Want in gesprek zijn met elkaar is niet altijd vanzelfsprekend. Als we via Whatsapp de vraag krijgen hoe het met ons gaat, zijn we geneigd om te antwoorden met ‘goed’, ook als het even niet zo goed met ons gaat’’, aldus burgemeester Meijer.

Ervaringskundigen

Daarnaast waren er tijdens het diner twee gasten die hun ervaringen met huiselijk geweld deelden met de aanwezigen. De ene gast vanuit zijn verleden als pleger van huiselijk geweld, de andere gast was in het verleden zelf slachtoffer van huiselijk geweld. De verhalen maakten veel indruk op de aanwezigen. De avond werd afgesloten met de vraag wat de aanwezigen kunnen betekenen om huiselijk geweld te verslaan. ‘’Dit kan van alles zijn en hoeft niet groots te zijn’’, Elshof vervolgt, ‘’Het kan variëren van vaker om je heen vragen hoe het gaat met iemand tot de keuze om binnen je organisatie aandacht te besteden aan huiselijk geweld en het signaleren daarvan. Kadera is blij dat het gesprek op gang is gekomen met dit diner en staan er voor open om de aanwezigen verder te helpen in een zoektocht naar wat zij kunnen betekenen. Samen staan wij sterk!’’.

Klik op deze link om de foto's van het diner te zien.