Zwolle Samen Sterk! tegen huiselijk geweld in de samenleving

13-03-2018

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert Kadera aanpak huiselijk geweld het dinner-event ‘Samen sterk!’ in De Gift City in Zwolle. De aanleiding voor het organiseren van het diner zijn mannen als slachtoffer van huiselijk geweld. Kadera opende in 2017 speciaal voor hen een mannenopvang. Er rust een taboe op het onderwerp en om hulp vragen is lastig voor veel mannen. Met het organiseren van het diner wil Kadera de samenleving betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld en daarmee een einde maken aan de taboes. Voor het diner zijn 80 personen, vanuit verschillende organisaties, uit de regio Zwolle uitgenodigd.

Mannenopvang

De mannenopvang in Zwolle opende op 1 januari 2017 haar deuren. Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld kunnen nu in 6 steden in Nederland terecht voor hulp. Bij de opening koos Kadera voor zo weinig mogelijk publiciteit: ‘’Een feestelijke opening leek ons niet op de plaats, er is namelijk niets feestelijks aan het feit dat deze opvang nodig is. In plaats daarvan willen wij ons vanuit Kadera richten op wat we kunnen doen om geweld te voorkomen. En daarbij hebben we de hulp van de samenleving nodig!’’ aldus Jos Elshof, waarnemend directeur van Kadera.

Taboe

Er rust een groot taboe op het feit dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld. Men is geneigd om het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn te geloven. Dit leidt tot veel onzichtbare ellende. Want naar schatting zijn er jaarlijks 80.000 mannen slachtoffer van (ernstig) huiselijk geweld. Het is dan ook positief dat er in de afgelopen maanden steeds meer aandacht is gekomen voor het onderwerp. Dit komt mede dankzij de 2Doc documentaire ‘Vrouw slaat man’ en door een uitgebreid artikel over de mannenopvang in De Volkskrant.

Samenleving

Iedereen kent wel een situatie waarin sprake is (geweest) van huiselijk geweld, maar er zijn weinig mensen die erover durven te praten. Met het organiseren van het diner wil Kadera taboes doorbreken en de samenleving uitnodigen om mee te denken over hoe huiselijk geweld samen gestopt kan worden. Burgemeester Henk Jan Meijer van de gemeente Zwolle omarmt het initiatief en spreekt het openingswoord tijdens het diner op 22 maart 2018.