Kadera lanceert Engelstalige versie van signalenkaart

24-11-2017

Op 25 november 2017 start de Week zonder Geweld. In deze week, die tot 1 december 2017 duurt, wordt er landelijk aandacht gevraagd voor het bestrijden van geweld. Kadera aanpak huiselijk geweld lanceert daarom op 24 november de Engelstalige versie van de signalenkaart. De signalenkaart was vanaf 2016 al beschikbaar in het Nederlands en is nu ook vertaald naar het Engels. De Engelse benaming is Indicator checklist domestic violence and child abuse.

Initiatief

De signalenkaart wordt in heel Nederland gebruikt door professionals en vrijwilligers bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Signalen van huiselijk geweld worden soms nog over het hoofd gezien. Met deze kaart wil Kadera de aandacht vestigen op de verborgen problematiek en professionals en vrijwilligers alert maken en houden op mogelijke signalen. De signalenkaart is interactief en ondersteunt bij het uitvoeren van de stappen van de meldcode.

Ervaringen

Dit onderstreept ook Anneke, gebruiker van de signalenkaart en werkzaam in het onderwijs: ‘’Bij onderbuikgevoelens van mijzelf of van een collega pak ik de signalenkaart er bij, om het onderbuikgevoel om te zetten naar concrete signalen’’. Daarnaast vindt Anneke de signalenkaart handig bij het hanteren van de stappen van de meldcode. Roxanne (overheid) gebruikt de signalenkaart wanneer zij na een gesprek met een cliënt een vermoeden van huiselijk geweld heeft: ‘’De signalenkaart is handig in gebruik en geeft een duidelijk overzicht van de mogelijke signalen’’.

Signaleren in Europa

In tegenstelling tot Nederland is de aanpak van huiselijk geweld in Europa vaak nog gericht op ondersteuning nadat slachtoffers vluchten. Andere Europese landen werken nog niet met een meldcode zoals hier in Nederland wel gedaan wordt. Door Kadera’s kartrekkersrol in het Europese project Safe at Home merkte de organisatie dat er in Europa nog geen eenduidige tool voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig is. Daar is met de Engelstalige versie verandering in gekomen.

Vernieuwend

Eén van de belangrijkste kenmerken van de signalenkaart is dat de kaart zich focust op alle vormen en soorten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is belangrijk, omdat hulpverleners zo breder kunnen kijken dan de vorm van geweld waarmee zij denken te maken te hebben. Daarnaast is de signalenkaart gender-neutraal. Op Europees niveau is dit een vernieuwende aanpak, omdat in andere Europese landen de aandacht vaak specifiek gericht wordt op geweld tegen vrouwen.