Veilig Thuis IJsselland verder als zelfstandige organisatie

14-11-2017

Na een samenwerking van ruim 2,5 jaar is Veilig Thuis IJsselland op 1 oktober 2017 officieel verder gegaan als zelfstandige organisatie. Sinds de oprichting van de Veilig Thuis organisaties in Nederland op 1 januari 2015 droegen Jeugdbescherming Overijssel (JBOV) en Kadera aanpak huiselijk geweld samen de verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis IJsselland.

In het kader van een onafhankelijk meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling is gekozen voor een zelfstandige organisatie. JBOV en Kadera hebben hun taken overgedragen aan de nieuwe Stichting. Op 31 oktober vond de symbolische overdracht plaats tijdens een bijeenkomst met de directies van JBOV en Kadera, het personeel en de nieuw aangestelde bestuurder van de St. Veilig Thuis IJsselland, Ellen Rooijers.

‘’De positie van Veilig Thuis binnen het sociaal domein is verduidelijkt’ aldus Jos Elshof, waarnemend directeur van Kadera, ‘’Samen met de nieuwe stichting werken we aan het verslaan van huiselijk geweld’’.