Start campagne tegen seksueel geweld

03-10-2017

Op 3 oktober 2017  start Fonds Slachtofferhulpsamen met het Centrum Seksueel Geweld(CSG) een landelijke campagne tegen seksueel geweld. De gehele maand oktober staat op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijke telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

De campagne wordt afgetrapt met een special van weekblad VIVA waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de problematiek en de beschikbare hulp voor slachtoffers via het Centrum Seksueel Geweld.

In Nederland zijn jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld te betreuren en wordt 1 op de 8 vrouwen ooit in haar leven verkracht. Hoewel de cijfers schrikbarend zijn en deskundige hulp voorhanden is, meldt slechts een heel klein percentage zich. Schaamtegevoelens, ‘victim blaming’, bekendheid met de dader waardoor beschuldiging erg lastig is of niet weten dat er hulp beschikbaar is, zijn belangrijke oorzaken om geen melding te doen. Terwijl deskundige hulp, bij voorkeur binnen zeven dagen na het incident, de kans op medisch en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Bovendien vergroot dit de pakkans van de dader, doordat er dan nog sporenonderzoek kan worden gedaan. 

Esther Driessen, hoofd marketing & fondsenwerving Fonds Slachtofferhulp: “Wij vinden het belangrijk dat ieder slachtoffer in Nederland de weg naar de juiste hulp weten te vinden. Óók slachtoffers van seksueel geweld. Daarom zijn we deze campagne gestart samen met het Centrum Seksueel Geweld, dat wij sinds de oprichting financieel steunen. Iedereen moet namelijk weten dat slachtoffers na een aanranding of verkrachting 24/7 kunnen bellen naar het Centrum Seksueel Geweld op 0800-0188.”