"Horen, zien en zwijgen?"

25-04-2017

Bent u actief als vrijwilliger in Zwolle of Kampen? Dan nodigen we u graag uit voor de thema-avond ‘horen, zien en zwijgen?’ op donderdag 1 juni 2017.

Als vrijwilliger deel uitmaken van een vereniging of maatschappelijke organisatie is belangrijk voor het sociale netwerk van veel mensen in Zwolle en Kampen. Een plek waar mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking met elkaar verbonden worden. In zo’n sterk sociaal netwerk is het belangrijk om samen voor veiligheid te zorgen.

Om organisaties en hun vrijwilligers te ondersteunen in het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving organiseert de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen, in samenwerking met ZwolleDOET!, Welzijn Kampen, Kadera Aanpak Huiselijk Geweld en Het Sociaal wijkteam Zwolle, een thema-avond over huiselijk geweld en kindermishandeling. Ruim veertig procent van de Nederlandse bevolking krijgt hier namelijk in zijn of haar leven mee te maken. Tijdens deze thema-avond leert u welke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling er zijn, op welke signalen u kunt letten en krijgt u handvatten om actie te ondernemen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Dat u hier meer over weet, is in het belang van de veiligheid van kinderen, volwassen en ouderen en daarom in het belang van de veiligheid van het sociale netwerk van uw organisatie. Van horen, zien en zwijgen.. naar horen, zien en praten!; dat is het doel van deze thema-avond. 

Voor wie is de thema-avond?
Voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen Zwolle en Kampen.
 
Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze thema-avond geven we uitleg over de verschillende vormen van huiselijk geweld waar u als vrijwilliger mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan kindermishandeling of aan partnergeweld, maar aan ook ouderenmishandeling of ontspoorde zorg.  En wat u als vrijwilliger kunt doen om huiselijk geweld of kindermishandeling aan te pakken.
 
Uitnodiging
Middels deze vooraankondiging bent u alvast op de hoogte van de thema-avond. Begin mei ontvangt u de definitieve uitnodiging en het programma.
De thema-avond vindt plaats op donderdag 1 juni 2017, van 19.00 – 21.30 uur in het stadhuis van de gemeente Zwolle (Grote kerkplein 15, Zwolle)
 
Inschrijven?
Zodra u de definitieve uitnodiging van ons ontvangt, kunt u zich via de link in de uitnodiging inschrijven voor het programma.

Er zijn geen kosten verbonden aan de thema-avond. Er is plek voor maximaal 100 vrijwilligers, dus wees er snel bij! 

Met vriendelijke groet,

Evita Keulen en Poem ter Mors,
namens samenwerkende organisaties