Heftig!

27-03-2017

“Dus jullie doen iets met huiselijk geweld? Dat lijkt me zo ontzettend heftig maar tegelijkertijd interesseert het me ook zo enorm!”

Eén van de vele gesprekspartners die mijn collega en ik op donderdag 16 maart gehoord hebben toen we Kadera mochten vertegenwoordigen op ‘Zorgplein 14’, de informatiemarkt voor alle zorgaanbieders uit de 14 Twentse gemeenten. Als we voor iedere keer dat het woord ‘heftig’ is genoemd een euro kregen, hadden we gerust een weekje vakantie kunnen nemen. Blijkbaar is dat het beeld dat men heeft bij de aanpak van huiselijk geweld, aan ons dus de taak om uit te leggen dat ons werk veel meer dan alleen maar heftig is. Een uitdaging die ons op het lijf geschreven bleek te zijn.

Zorgplein 14 is een inloopmarkt die geheel in het teken staat van kennismaken en kennisdelen. Het idee hierachter is het mogelijk maken van een ontmoeting tussen de uitvoerende medewerkers van (gecontracteerde) zorgaanbieders en de gemeenten. Om dit doel te bereiken stonden 115 statafels opgesteld in het Theaterhotel te Almelo, opgedeeld in verschillende kleurcategorieën om de chaos een beetje overzichtelijk te houden. Want al was van tevoren duidelijk gecommuniceerd over de grootte van de tafel en het materiaal dat meegebracht mocht worden, een beetje rommelig was het wel. Iedereen wilde zoveel mogelijk aandacht naar zijn tafel trekken. De één deed dit door middel van leuke hebbedingetjes, de ander probeerde mensen te lokken met chocola en koekjes. Des te grappiger was het om te zien hoe het Personenalarm AWARE, dat we op onze tafel hadden neergezet veel mensen aantrok. Het bleek een makkelijke manier om in gesprek te komen, want veel mensen hadden al wel eens van AWARE gehoord, maar nog nooit zo’n alarm in het echt gezien. Al pratende kom je dan al snel op alle andere mogelijkheden die Kadera te bieden heeft en konden we advies op maat leveren, niet alleen op casusniveau maar ook op organisatieniveau.

Zo vertelden we Linda, die een zorgboerderij heeft, over het dierenproject en ‘Blijf van mijn dier’ en vonden we op die manier aansluiting. Met Rosa, die werkzaam is in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, sprak ik over ‘het schriftje met de smileys’; een praktijkvoorbeeld uit mijn caseload van een mooie samenwerking tussen Kadera en een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo ontstond inspiratie om samen op te trekken en van elkaars expertise gebruik te maken.

Mijn collega deelde met iemand van een andere instelling haar zorgen over de vele aanmeldingen voor begeleid wonen jonge moeders en raakte zo een gevoelige snaar. Hierdoor kon er buiten de bestaande kaders worden gekeken naar creatieve oplossingen.

Al met al zijn er in de vier uur dat we aanwezig zijn geweest vruchtbare contacten ontstaan. Of er ook concrete acties uit voortkomen is natuurlijk maar de vraag, maar ik ben er van overtuigd dat we Kadera weer een beetje meer op de kaart hebben gezet.

En als je me vraagt hoe ik deze middag heb ervaren, dan antwoord ik vol overtuiging: “Heftig!”.

De namen zijn gefingeerd.