De creatie van een effectieve samenwerking

09-03-2017

Hoe kunnen we de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van een aanranding en verkrachting zo effectief mogelijk stroomlijnen? In een overleg met disciplines als de Zedenpolitie, een forensisch arts, casemanagers en personeel van Isala gingen de casemanagers van Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle vorige week op zoek naar een antwoord op deze vraag. 

Welke informatie heeft  een casemanager nodig om effectief hulp te kunnen bieden? Wat heeft bijvoorbeeld een forensisch arts of de Zedenpolitie nodig om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren?  En tegen welke knelpunten loopt men aan? Ook werd aandacht besteed aan de vele zaken die al goed gaan.

Resultaat van het overleg: concrete antwoorden en verbetersuggesties werden aangedragen die de samenwerking tussen de betrokken disciplines dienen te versterken. De beste resultaten worden immers bereikt als iedereen dezelfde koers vaart. Met een gedeelde visie als uitgangspunt.

Slachtoffers van seksueel geweld in de regio Zwolle kunnen sinds 26 september 2016 terecht bij CSG Zwolle. CSG Zwolle is een samenwerking tussen verschillende partijen: gemeente Zwolle, Dimence, Dimence Jeugd GGZ, GGD IJsselland, Isala, Kadera aanpak huiselijk geweld, Politie Oost-Nederland en Veilig Thuis IJsselland. De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat iemand snel geholpen kan worden en niet vaker dan nodig het verhaal hoeft te vertellen bij verschillende loketten. Dit heeft een enorme meerwaarde, omdat het erg belangrijk is voor slachtoffers om gedurende de eerste dagen na een incident professionele hulp te krijgen.

Wil je meer informatie over Centrum Seksueel Geweld Zwolle? Kijk dan op onze website: http://www.centrumseksueelgeweld.nl/