Nieuwsbrief Centrum Seksueel Geweld

23-01-2017

View this email in your browser

 
 

 

Samen inspirerend het nieuwe jaar in!

Aan het begin van 2017, blikken we met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. 2016 was het jaar waarin Centrum Seksueel Geweld (CSG) Zwolle werd opgericht. Dankzij een inspirerende samenwerking en onderlinge afstemming zijn we al heel ver gekomen. Dit jaar willen we die stijgende lijn voortzetten. We gaan ervan uit dat we door het opbouwen van ervaring steeds beter op elkaar ingespeeld raken en we zijn erg dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van iedereen.
 
We blikken in vogelvlucht terug op 2016. Het was een jaar waarin een aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsvond. Zo werd op 31 augustus het convenant van CSG Zwolle ondertekend. De acht casemanagers zijn geschoold en op 26 september is CSG Zwolle stilzwijgend van start gegaan.
 
Op 3 november is het centrum officieel geopend. De cijfers laten zien dat er veel behoefte is aan een Centrum Seksueel Geweld in Zwolle; in 2016 waren er namelijk negentien acute en zes niet-acute casussen. CSG Zwolle had op basis van politiecijfers ongeveer 8 à 9 acute casussen verwacht.
 
Meer informatie over Centrum Seksueel Geweld Zwolle is te vinden op de website: www.centrumseksueelgeweld.nl
Namens Centrum Seksueel Geweld Zwolle willen we je een succesvol 2017 toewensen.

Yvonne Matser-van ’t Oever en Daniëlle de Grave

Centrum Seksueel Geweld Zwolle symbolisch geopend
Op donderdag 3 november 2016 is Centrum Seksueel Geweld Zwolle officieel geopend. Vier inspirerende sprekers vertelden onder andere over het belang van CSG Zwolle en over de interne werkzaamheden. Wethouder Nelleke Vedelaar opende vervolgens op symbolische wijze het centrum. Volgens de Japanse kunstvorm Kintsugi ‘heelde’ de wethouder een gebroken beeldje met lijm vermengd met goud. Een beschadiging hoeft namelijk niet weggepoetst of verborgen te worden. In plaats daarvan worden breuken en reparaties een onderdeel van de historie van een object. Datzelfde geldt voor de opgelopen beschadigingen en breuken van een slachtoffer tijdens het herstelproces.
De opening werd opgeluisterd met een optreden van het Zwolse singer-songwriter duo Dear Steve. Het was een optreden dat door de bezoekers erg werd gewaardeerd.

CSG Zwolle biedt meerwaarde aan slachtoffers van seksueel geweld
In de periode van januari 2015 tot en met september 2016 was Yvonne Matser-van ‘t Oever projectleider Centrum Seksueel Geweld Zwolle. Sinds de opening in september vervult ze de rol van coördinator van CSG Zwolle. Een taak die ze vanaf 1 januari 2017 grotendeels heeft overgedragen aan Daniëlle de Grave.

“Ik werk ruim 9 jaar als preventiemedewerker voor Kadera en heb in die periode heel uiteenlopende projecten vormgegeven, maar CSG Zwolle was voor mij een bijzonder project”, vertelt Yvonne. “Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om je verhaal te delen met de buitenwereld wanneer je te maken krijgt met seksueel geweld. Juist daarin zie ik de meerwaarde van CSG Zwolle: door samen te werken voorkomen we dat iemand meerdere keren het verhaal moet delen. Het slachtoffer kan nu op één plek terecht en heeft één vaste contactpersoon. Ik ben dan ook erg trots op de acht casemanagers die eropuit trekken wanneer dat nodig is!”
 
“In de samenwerking heb ik gemerkt dat de verschillende organisaties soms echt een andere ‘taal’ spreken, maar óók dat het enthousiasme om het voor de slachtoffers goed te regelen veel groter is dan de onderlinge verschillen. Wat CSG Zwolle uniek maakt, is de inspirerende samenwerking: eerst in de ontwikkelingsfase en nu ook in de uitvoering. Daardoor zijn de lijntjes kort en komt alle expertise bij elkaar.”
 
“We moeten elkaar nog beter leren kennen”, licht Yvonne toe. “In de praktijk gaat het vaak net iets anders dan op papier. Hier ligt voor Daniëlle, die de coördinatietaken van mij heeft overgenomen, de grootste uitdaging. Een taak die haar overigens op het lijf geschreven is en waarbij ze kan rekenen op de kennis van de kartrekkers van de andere CSG’s in Nederland. Ik ben nu gestart met een nieuw project, maar blijf betrokken om Daniëlle indien nodig te ondersteunen.”

Centrum Seksueel Geweld Zwolle bekeken door de bril van casemanager Daniëlle de Grave
Daniëlle de Grave is sinds september 2016 één van de casemanagers van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. Voordat ze aan de slag ging in deze functie was ze als lid van de werkgroep CSG Zwolle betrokken bij de ontwikkeling van verschillende werkprocessen. Sinds 1 januari 2017 is Daniëlle naast casemanager ook coördinator van het centrum.

Daniëlle studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Enschede en rondde een minor Criminologie aan de Universiteit Utrecht af. Ze vertelt: “Na het afronden van mijn studies ben ik in 2014 begonnen als casemanager in de vrouwenopvang van Kadera aanpak huiselijk geweld. De krantenkoppen over Centrum Seksueel Geweld trokken altijd al mijn aandacht. In mijn werk zag ik hoe moeilijk het was voor slachtoffers van seksueel geweld om hun weg te vinden. Voornamelijk omdat de hulpverlening erg verknipt was. Dat ik betrokken ben bij dit bijzondere project geeft mij dan ook veel voldoening.”
 
“Als casemanager hoor ik van de slachtoffers dat de werkwijze van Centrum Seksueel Geweld erg toegankelijk is”, zegt Daniëlle. “De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat een slachtoffer snel geholpen kan worden en niet vaker dan nodig het verhaal hoeft te vertellen bij verschillende loketten. Ik vind dit echt de meerwaarde van Centrum Seksueel Geweld.”

“Dat ik sinds 1 januari een groot deel van de coördinerende taken heb overgenomen van Yvonne, zie ik als een mooie uitdaging. In de afgelopen maanden heb ik veel van Yvonne mogen leren. Die kennis kan ik nu gaan toepassen. Voor mij is het belangrijk dat we blijven investeren in de unieke samenwerking binnen CSG Zwolle. Dán kunnen we de slachtoffers van seksueel geweld samen zo goed mogelijk helpen. Ik heb gemerkt dat er, zowel bij de casemanagers als bij de samenwerkende organisaties, veel motivatie en betrokkenheid is om dit gezamenlijke doel te bewerkstelligen.”

Centrum Seksueel Geweld Zwolle bekeken door de bril van een lid van de beleidsgroep
Hennie Rijsenbrij werkt sinds 1 september 2016 als manager zorgeenheid bij het Isala Vrouw Kindcentrum. Daarvoor was ze manager van het Isala Fertiliteitscentrum.
“Tientallen vragen had ik in mijn hoofd toen ik kennismaakte met Centrum Seksueel Geweld”, vertelt Hennie. “Nog nooit had ik gehoord van Kadera, laat staan van CSG. Dat veranderde toen mijn leidinggevende Sido Lublink mij vroeg om, namens Isala, zijn taak als aanspreekpunt voor CSG Zwolle over te nemen. Een kans die ik met beide handen aangreep en zo schoof ik op 14 oktober jl. voor het eerst aan bij het CSG-beleidsgroepoverleg.”
 
“De gedrevenheid van Yvonne Matser-van ’t Oever om een waardevol centrum te openen voor slachtoffers van seksueel geweld overtuigde mij ervan dat we binnen Isala protoculair en logistiek nog ‘de puntjes op de i’ moeten zetten. Met de inzet van meerdere medisch specialisten en verpleegkundigen van Isala wordt momenteel het huidige interne protocol ‘slachtoffers van seksueel geweld’ afgestemd op de procedure van CSG  Zwolle”, vertelt Hennie.
 
“In de afgelopen maanden ben ik aangenaam verrast door de professionaliteit en zorgzaamheid waarmee de slachtoffers van seksueel geweld worden opgevangen in Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De rol van de CSG-casemanager vind ik persoonlijk erg waardevol omdat zij de slachtoffers tijdens hun verblijf in Isala continu begeleiden. De CSG-casemanager verzorgt de psychische en praktische ondersteuning en de nazorg. Ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik een bijdrage mag leveren aan de verdere professionalisering van CSG binnen Isala. Samen met alle collega’s van de convenantpartners blijf ik me honderd procent inzetten om het zorgproces voor de slachtoffers van seksueel geweld continu te verbeteren.”
 
CSG Zwolle maakt gebruik van ruimtes binnen Isala. De ruimtes zijn met zorg gekozen, omdat het voor forensisch onderzoek belangrijk is dat het slachtoffer wordt opgevangen in een sporenvrije ruimte. Tijdens kantooruren worden de slachtoffers opgevangen in ruimte 9 of 10 van de Huisartsenpost, na kantoortijden in de ruimte V 2.0. op de polikliniek Chirurgie.

 

Anita Jansen, casemanager Centrum Seksueel Geweld Zwolle: “Ik kan iets voor hen betekenen.”
Anita Jansen is vanuit Veilig Thuis IJsselland één van de casemanagers voor Centrum Seksueel Geweld Zwolle. Sinds de start van CSG Zwolle kreeg zij al vier acute meldingen van slachtoffers van seksueel geweld. “Drie van de slachtoffers komen uit de leeftijdsgroep die volgens de landelijke cijfers het meest getroffen wordt: jonge vrouwen in de leeftijd tussen 14 en 24 jaar”, vertelt ze. “Ik kan iets voor de slachtoffers betekenen op het moment dat ze dat erg nodig hebben. En dat maakt dit werk zo mooi.”

“Het mooie van CSG Zwolle is dat we vanaf dag nul betrokken zijn”, vindt Anita. Ze bedoelt daarmee niet alleen bij het slachtoffer, maar ook bij de ouders en anderen die dichtbij staan. “Ik kan vanaf het begin de betrokkenen opvangen, de procedure van het casemanagement uitleggen en noodzakelijke zaken regelen. En vooral hen de ruimte geven om aan te geven wat ze wel en niet willen.”
 
Ook op de tweede dag is er contact met het slachtoffer. En vervolgens is er in de volgende weken nog twee keer contact om te overleggen wat er nog nodig is aan ondersteuning. Het verschil dat CSG Zwolle maakt, heeft volgens Jansen te maken met de hulpverlening. “Zonder ons zou er alleen een aangifte zijn en slachtofferhulp. Wij leggen juist de verbinding met de hulpverlening, ook als er geen aangifte wordt gedaan. We hebben bijvoorbeeld een korte lijn met Dimence en Jeugd ggz. Met hen en andere hulpverleners kunnen we direct verbinden als dat nodig is.”
 
“Natuurlijk, de situatie waarin slachtoffers zich bevinden is niet fijn, maar ze ervaren onze steun en aandacht en concrete hulp als heel prettig. Ik hoef er alleen maar te zijn”, zo vat ze haar rol bescheiden samen. “En ik ben blij dat ik iets voor hen kan betekenen.”

 

 
 

Contact:l.udo@zwolle.nl