Nieuwsbrief Preventie, Kadera aanpak huiselijk geweld 5-2016

04-11-2016
Nieuwsbrief
Preventie, Kadera aanpak huiselijk geweld
Inhoud

- Wat zie jij?
- Vernieuwde signalenkaart
- Signaleren - 3 tips
- Kom ook!
- Wist je dat...
Wat zie jij?
Is er in deze casus sprake van huiselijk geweld, of niet? Dit is waarschijnlijk de meest gestelde vraag tijdens onze trainingen. Daarom zijn we heel trots op onze vernieuwde signalenkaart, een webapplicatie, die u kan ondersteunen bij het signaleren van huiselijk geweld!

Team Preventie
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
 
Vernieuwde signalenkaart
een interactieve webapplicatie

Kadera heeft in 2010 in samenwerking met Dimence en De Kern de signalenkaart Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze kaart is in 2013 door het ministerie van VWS als hulpmiddel opgenomen in de landelijke toolkit Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals uit diverse beroepsgroepen maken intensief gebruik van de kaart en diverse organisaties (zelfs uit België) hebben ons laten weten dat ze deze kaart als een onmisbaar hulpmiddel zien. Van deze gebruikers hebben wij de afgelopen jaren waardevolle feedback gekregen, waarmee Kadera de kaart geactualiseerd en doorontwikkeld heeft op de thema's kindermishandeling en mensenhandel. Ook actuele ontwikkelingen, zoals de komst van Veilig Thuis en de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, zijn hierin verwerkt.
/


De vernieuwde kaart is een webapplicatie die voor iedereen makkelijk te gebruiken en snel toegankelijk is, ook op telefoons en tablets.

Nieuw is de mogelijkheid om de kaart interactief te gebruiken: geselecteerde signalen en eigen observaties kunnen automatisch worden verwerkt tot een document dat voor professionals een leidraad vormt voor het volgen van de stappen van de meldcode. Dit document, dat in de veilige digitale omgeving van de gebruiker opgeslagen kan worden, kan gedurende het proces worden bijgewerkt en maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de verplichting van rapporteren die behoort bij het werken met de meldcode.


De vernieuwde signalenkaart van Kadera staat vanaf 24 november online.
 
Signaleren
- 3 Tips -
  1. Ken je doelgroep - begrijp waarom slachtoffers en plegers geweld vaak verborgen willen houden, zo kun je signalen eerder zien.
  2. Voorkom een kokervisie - beschrijf niet alleen de zorgwekkende signalen, maar ook de signalen die jouw vermoedens van geweld tegenspreken.
  3. Bekend = blinde vlek - signalen bij iemand uit je eigen peer-group kun je soms onbewust negeren, omdat huiselijk geweld dan te "dichtbij" kan komen.
Kom ook!

U kunt op 24 november gratis deelnemen aan onze netwerkbijeenkomst. Bent u geïnteresseerd in inspirerende workshops over huiselijk geweld of het gebruik van de vernieuwde digitale signalenkaart?

Klik dan hier voor meer informatie en het programma.

 
Wist je dat...

De training Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling was een groot succes: deelnemers gaven gemiddeld een 8,4. In januari bieden we deze training opnieuw aan.

Van 21 tot en met 27 november is de internationale Week Zonder Geweld.