Nieuwsbrief Preventie, Kadera aanpak huiselijk geweld 4-2016

15-09-2016
Nieuwsbrief
Preventie, Kadera aanpak huiselijk geweld

 

Inhoud

- Een stap vooruit
- Nieuwe koers Kadera
- In gesprek - 3 tips
- Wist je dat...
Een stap vooruit

Veranderen, kantelen, een nieuwe koers. We hebben niet stil gezeten. Na een fijne vakantie brengen we je graag weer op de hoogte van de vele ontwikkelingen binnen Kadera.
Team Preventie
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
 
Nieuwe koers Kadera
Samen kunnen we huiselijk geweld verslaan!

Iedere organisatie, elk bedrijf of individu kan vanuit eigen mogelijkheden en expertise een bijdrage leveren om huiselijk geweld duurzaam te voorkomen en te stoppen. Vanuit Kadera willen we nog meer verbinden en samenwerken met anderen om dat te realiseren.

We dagen je uit met ons te delen wat jij nu al doet, of zou kunnen doen, om huiselijk geweld te verslaan. Dat kan van alles zijn op uiteenlopende gebieden.

Nieuwsgierig? Kijk op de website onder 'Ik wil helpen' voor meer informatie
.
 
In gesprek over Huiselijk Geweld
- 3 Tips -
  1. Wees jezelf - Jouw persoonlijke communicatiestijl klinkt altijd door in een gesprek. Ontdek wat je sterke kanten zijn en gebruik ze in je voordeel!
  2. Bereid voor - Vraag jezelf: Hoe zou ik willen dat dit met mij besproken werd? en Wat heb ik nodig om dit gesprek goed te kunnen voeren?
  3. Cluster je boodschap - Vertel tijdens je inleiding hoeveel signalen je wilt bespreken. Dit geeft de ander houvast en helpt jou de structuur van je gesprek te bewaken en (waar nodig) terug te keren naar de kern.
Wist je dat...

Kadera hulp bij mensen thuis biedt om samen huiselijk geweld te verslaan.
De Week tegen Kindermishandeling van 14 t/m 20 november is.
 
 

Per 1 januari 2017 Kadera ook mannen opvangt in Zwolle.
De signaalkaart van Kadera wordt vernieuwd. De verwachting is dat je deze vanaf november kunt gaan gebruiken.
lees meer