Perspectives on Women's Homeleless Summer 2016

01-08-2016

Kadera is gevraagd om een artikel te schrijven voor het Europese Magazine van Feantsa, een organisatie die zich op Europees niveau inzet voor daklozen en meer dan 100 organisaties verbindt op dit thema. De zomer editie van hun magazine gaat volledig over vrouwen en dakloos zijn. Hieronder vindt u ons artikel in het Nederlands, via de link vindt het volledige magazine in het Engels.

Gedwongen dakloos zijn door huiselijk geweld

“Daar stond ik dan voor de deur van de vrouwenopvang van Kadera aanpak huiselijk geweld. Dadelijk zou ik hier naar binnengaan en alles achter mij laten: mijn drie stiefkinderen, mijn vrienden, mijn huis en mijn werk. Bang, verdrietig en ook boos stond ik daar met alleen een toilettas te wachten tot er iemand open zou doen om vervolgens een onzekere toekomst binnen te stappen. Wat heb ik gehuild toen die grote, gele deur van mijn kamertje achter mij dichtviel. Een kamertje met een bed, wastafeltje en kast. Door het raam zag ik een binnenplaatsje met speeltuin, veel vouwen, veel kinderen en veel lawaai. Ik wilde terug. Wat doe ik hier?, dacht ik. Wat heb ik nou eigenlijk fout gedaan?

Maar ik ben de strijd aangegaan. Vooral de strijd met mezelf omdat ik totaal niet meer wist wat ik zelf wilde en hoe ik moest leven, wat normaal was en wat niet. Ik ben de strijd aangegaan en kwam steeds een heel klein stukje verder, kreeg inzicht in wat me was overkomen en wat ik me had laten gebeuren en wat ik in stand gehouden had. Nu moest ik verder met mijn leven. Ja, precies: met MIJN leven. En dat heb ik gered.

Na bijna een jaar kreeg ik van de gemeente mijn eigen kleine één-vrouwtjeshuis en kon het nieuwe hoofdstuk in mijn leven beginnen. Nog elke dag als ik opsta, ben ik dankbaar voor mijn vrijheid in denken en doen, en besef ik dat dat het belangrijkste is in mijn leven: dat ik mag zijn wie ik ben en dat ik ervan mag genieten.”

Anita

Hoewel er weinig over wordt gesproken, zijn veel mensen, net als Anita, thuis niet veilig. Ieder jaar zijn meer dan 200.000 mensen slachtoffer van ernstig en frequent huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen slachtoffers van lichtere vormen van huiselijk geweld. (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Er is vaak sprake van een ‘spiraal’ van geweld, waarbij het geweld vele jaren voortduurt voordat een van de betrokkenen aan de bel trekt. Veel mensen denken bij huiselijk geweld alleen maar aan het klassieke beeld van een man die zijn vrouw slaat of schopt. Maar onder huiselijk geweld vallen ook geestelijk en seksueel geweld, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Bijvoorbeeld: belemmering van de vrijheid of ontwikkeling, zoals opsluiten, geen contact toestaan met familie, niet naar school laten gaan, en vernederen en schelden. Het gaat niet alleen om geweld tussen man en vrouw, maar ook tussen ouders en kinderen, in homoseksuele relaties of tussen een tienermeisje en een loverboy. Er is altijd sprake van machtsverschil, van een afhankelijkheidsrelatie.

De Europese Commissie heeft recentelijk erkend dat huiselijk geweld kan leiden tot feitelijke dan wel residentiële dakloosheid. Uit onderzoek blijkt dat gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt, een vier maal hogere kans hebben om hun huis kwijt te raken door betalingsachterstanden (Jackson, 2013). Daarnaast blijkt dat als slachtoffers van huiselijk geweld op straat komen te staan, ze een verhoogde kans hebben om slachtoffer van seksueel geweld te worden vanwege hun kwetsbare positie (Moss, 2015). Net als Anita verlaten in Nederland jaarlijks duizenden vrouwen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld, vroeg of laat noodgedwongen huis en haard om de veiligheid te zoeken van een opvanghuis. Dit is een enorme stap maar voor hen de enige oplossing. Het huiselijk geweld heeft vaak meerdere jaren geduurd en is dermate heftig, dat er voor hen geen andere uitweg is dan weg te gaan. Het betekent dat zij hun spullen moeten achterlaten, hun huisdieren en soms, hun kinderen. Zij kiezen noodgedwongen voor een onzekere toekomst.

Kadera vindt dat ieder mens recht heeft op veilig opgroeien en veilig leven. Daarom biedt Kadera naast de opvang ook begeleiding, het personenalarm AWARE, nazorg en ambulante trajecten. Voor het oplossen van de problematiek richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op diens directe omgeving. Dat betekent dat er gekeken wordt naar hoe het geweld ontstaat. Naar hoe gesprekken of ruzies zo uit de hand lopen dat er een grens wordt overgegaan. Wie daarin wat doet en hoe reageert. Uit onderzoek blijkt dat deze systeemgerichte aanpak essentieel is om de problematiek duurzaam op te lossen. Kadera zet daarnaast in op preventie en biedt voorlichting en training voor professionals en ontwikkelt handvatten om professionals en vrijwilligers te ondersteunen.

Kadera heeft al bijna 40 jaar ervaring en we beseffen ons steeds meer dat huiselijk geweld een probleem is van de hele samenleving en dat we daarom de hele samenleving nodig hebben om dit te verslaan. Samen er voor zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft! Om deze reden hebben we een nieuwe strategie bepaald waarmee we de hele samenleving willen betrekken in de strijd tegen huiselijk geweld. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar van de een op de andere dag, maar elke actie tegen huiselijk geweld kan weer één veilig huis meer betekenen. Acties kunnen heel divers zijn: een verhuisbedrijf dat slachtoffers verhuist naar een veilig huis, een kickbokser die workshops geeft aan vrouwen, woningcorporaties die hun personeel scholen in het signaleren van huiselijke geweld. Vanuit eigen expertise en mogelijkheden kan iedereen zich inzetten om slachtoffers en plegers op weg te helpen naar een leven zonder geweld.

Kadera daagt organisaties, bedrijven en individuen uit om na te denken over de impact van huiselijk geweld en hoe zij in hun eigen omgeving kunnen bijdragen aan het verslaan van huiselijk geweld vanuit hun expertise/werkgebied/resources. Zo wil Kadera er zorg voor dragen dat we allemaal werken aan een samenleving waarin geen plaats is voor huiselijk geweld. En waarin mensen zoals Anita niet huis en haard hoeven te verlaten.

Zie de volgende links voor meer informatie: Summer 2016 edition & Summer 2016 - Perspectives on Women’s Homelessnes

 

Gebruikte bronnen

Moss, K. (2015). Homelessness and Victims of Domestic Abuse. Bristol: Policy Press.

Nicholas, J. & Jackson, R. (2013). The Role of Registered Social Landlords in tackling domestic abuse in Gwent and the wider. Verkregen op 23/06/2016 van http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/Domestic%20abuse%20and%20housing%20in%20Wales%20factsheet.pdf

Veen, H.C.J. van der & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland, Overkoepelend syntheserapport van het vangst- hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.