Samenleven zonder geweld

24-05-2016

Kadera aanpak huiselijk geweld biedt hulp bij mensen thuis.

"Met regelmaat zijn er hier ruzies in huis. Soms loopt het hier thuis helemaal uit de hand en vallen er klappen. Dat is niet goed, ik lig er nachten wakker van. Ik wil dat het stopt. Maar kan dit? Wat moet ik doen? Wie kan me helpen?"

"Ik ben lang mishandeld door mijn ex-partner. Na negen jaar ben ik bij hem weggegaan. Ik woon nu sinds kort zelfstandig met mijn kinderen. Maar ik weet niet hoe om te gaan met mijn ex. Hij is de vader van de kinderen maar heeft mij ook mishandeld. En misschien krijg ik ooit wel weer een nieuwe partner. Zal hij ook geweld gebruiken?"

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn en soms ook geweld. Of vrouwen of mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te treffen.

Samen met hen bekijkt een medewerker van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, escalatie voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen.

Hoe dat precies gedaan wordt is hier te lezen.