Kinderen uit opvang nieuwe schoenen

15-04-2016

Vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen met hun kinderen naar de opvang van Kadera. Zij krijgen hier hulp en begeleiding naar een geweldloze toekomst.

Maar het betekent nogal wat voor een vrouw en haar kinderen om weg te gaan bij de partner. En in een opvanghuis te gaan wonen. De grote overgang betekent vaak dat moeder niet genoeg geld heeft voor haar kinderen en haarzelf.

Kinderen in de opvang lopen dan ook vaak op afgetrapte schoenen. Sosialforce wilde daar verandering in brengen door de actie: VOOR JOU EEN DOPPER. VOOR KINDEREN NIEUWE SCHOENEN EN EEN GLIMLACH. En dat is gelukt!

Van de opbrengst van de verkoop van de Doppers(aangevuld door Sosialforce) kunnen we alle 30 kinderen in de opvang in Enschede blij maken met nieuwe schoenen. Wat een geweldig resultaat!

De komende tijd gaan we samen met de kinderen nieuwe schoenen voor hen uitzoeken. Het eindresultaat gaan we je daarna laten zien. Houd de website en/of Facebook in de gaten voor updates!