Dank, dank, dank

31-03-2016

Samen met anderen wil Kadera huiselijk geweld verslaan. Nationaal Fonds Kinderhulp en Fonds KinderKnelpunten willen dat ook: zij hebben middelen beschikbaar gesteld voor zangles, een naamswijziging en een fiets. De cliënten en wij zijn daar heel blij mee. Dus, 3 maal dank.