Bijzonder-geweldige-dames-groep

17-03-2016

Het is een mond vol: de "bijzonder-geweldige-dames-groep", een groepstraining die we aanbieden aan onze cliënten. 

Eerst maar even over de naam: ten eerste willen we graag dat de vrouwenzichzelf zien als bijzonder en geweldig, in plaats van als slachtoffer. Ten tweede willen we dat hun verdere leven (bij)zonder geweld(ig) is.

Op dit moment bied ik samen met collega's deze groep aan. En weer raakt het me om te zien wat zo'n groepstraining doet en vandaar dit schrijven.

In de training hebben we het onder andere over de spiraal van geweld, de foute man, relatieverslaving, wat is liefde enzovoort. We bieden stukjes theorie aan en de vrouwen plakken er hun verhaal in. We zien herkenning, de vrouwen gaanreflecteren, ze gaan begrijpen, kortom er is groei. 

Het mooie aan een groepstraining is niet alleen de efficiëntie, dat ik het verhaal maar één keer hoef te vertellen aan een aantal mensen tegelijk, maar juist ook wat er gebeurt tussen de vrouwen onderling.

Uitspraken als: "Ik dacht altijd dat het aan mij lag en dat het alleen mij overkwam, maar nu weet ik beter" komen niet voort uit ons theoretisch verhaal, maar uit de verbinding die er tussen de deelneemsters ontstaat. Heel open worden, soms gruwelijke, verhalen gedeeld, soms vloeit er een traan. Men steunt elkaar en denkt samen na. Door persoonlijke verhalen en ideeën te delen, leren ze van elkaar, is de theorie niet meer een droog verhaal. En daarmee gaan ze, soms ongemerkt, ook aan de slag met het veranderen van zichzelf en hun eigen leven, om te zorgen voor een leven zonder geweld, voor hunzelf en hun kinderen. Bijzonder geweldig toch?