Verkort jaarverslag 2015

29-02-2016

123 vrouwen en 115 kinderen hebben in 2015 een veilige plek in de opvang gehad. 172 vrouwen en mannen hebben een personenalarm gebruikt voor hun veiligheid. Kadera heeft zich in 2015 wederom ingezet om huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen. Wat we nog meer hebben gedaan en wat we hebben bereikt, kunt u lezen in onze publieksversie: http://jaarverslagkadera.nl.

Uw reactie of vragen zijn van harte welkom.

Wilma Wielakker - directeurbestuurder