PERSBERICHT

20-11-2015

PERSBERICHT

Zwolle, 19 november 2015

Steun bij huiselijk geweld

In de Week Zonder Geweld komt Kadera aanpak huiselijk geweld met drie nieuwe acties. Met de grootste actie wil Kadera middels Facebook via voorbeelden van steun die slachtoffers of plegers gehad hebben, mensen oproepen om anderen te steunen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook gaan er medewerkers in gesprek met burgers in Enschede en Zwolle om huiselijk geweld aan te pakken. Verder verzorgt team Preventie op donderdagmiddag 26 november een verdiepingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling.

Het doel van de Facebookactie                                                                             

Het belangrijkste doel van deze actie is verhalen te delen, waardoor anderen kunnen leren. Door de ervaringen van mensen te lezen over hoe er steun is geboden en wat het heeft betekend voor het slachtoffer, de pleger of de getuige, worden anderen zich bewust van het belang van steun en krijgen zij concrete ideeën voor het tot steun zijn van iemand die te maken heeft met huiselijk geweld.

Het is niet de bedoeling schokkende verhalen over huiselijk geweld onder de aandacht te brengen. Het gaat bij deze actie om positieve berichten die andere mensen moeten motiveren.

Deel je verhaal                                                                                                                 

Op de Facebookpagina van Kadera kan iedereen die zelf of bij een ander te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling, vertellen van wie en hoe hij/zij steun heeft gehad. Het delen van het verhaal kan anderen stimuleren om elkaar te helpen. En dat is nodig want huiselijk geweld duurt vaak lang en stopt niet vanzelf! Voorbeelden van steun, genoemd door cliënten van Kadera: “Toen mijn man sliep en ik kon vluchten, ben ik midden in de nacht naar de overbuurvrouw gerend. Ik was veilig bij haar, ik mocht mijn verhaal doen en de politie bellen.” En: “Ik kon altijd met mijn verhaal terecht bij mijn twee zussen en twee vriendinnen. Ook waren ze altijd bereid een boodschap voor me te doen of op de kinderen te passen. Daardoor kon ik bijkomen en nadenken over wat te doen.”

Week Zonder Geweld                                                                                                                         

Deinternationale Week Zonder Geweld vindt ieder jaar in november plaats. Dit jaar is deze week van 23 t/m 28 november.Diverse organisaties, waaronder Kadera, organiseren in deze week activiteiten waarmee zij aandacht vragen voor huiselijk geweld. Kadera doet dit middels de Facebookactie, het gesprek aangaan en de verdiepingsbijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over de acties opwww.kadera.nlen voor de actie op www.facebook.com/KaderaAanpakHuiselijkGeweld.