Nieuwsbrief van het team Preventie

17-09-2015
Nieuwsbrief
Preventie, Kadera aanpak huiselijk geweld
Inhoud

- Weer thuis
- Aandachtsfunctionarissen
- Prikkel je zintuigen!
- Wist u dat...
Weer thuis

Je eigen bed, een vaatwasser, WiFi, werk... Thuiskomen van vakantie is ook fijn. Na een heerlijke zomer waarin we nieuwe energie hebben opgedaan en ons team hebben uitgebreid, zijn wij ook weer "thuis".
 
Team Preventie
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
 
Aandachtsfunctionarissen

In november kunnen aandachts-
functionarissen ouderenmishandeling die in 2013 of 2014 zijn geschoold door Kadera, deelnemen aan een verdiepingsbijeenkomst. Begin oktober is hierover meer bekend en te lezen op onze website.
 
Prikkel je zintuigen!
- 3 Tips -
  1. Geluid - Pink, Family Portrait. Luister naar muziek gemaakt rondom het thema huiselijk geweld of aanverwante thema's zoals trauma of rouw.
  2. Beeld - Een filmpje over mannenmishandeling. Kijk naar documentaires, films of foto's ter inspiratie.
  3. Tekst - Het beeldverhaal "Drakenslippers" van Rosalind Penfold. Bezoek websites, volg interessante personen, organisaties of initiatieven via sociale media of lees een boek.
Wist u dat...

Van 3 t/m 6 november 2015 vindt de Wereldconferentie Vrouwen-
opvang 2015
plaats in Den Haag. De moeite waard om inspiratie op te doen.


In vergelijking met 2013 is het aantal meldingen ouderenmishandeling in 2014 toegenomen.
 

In opdracht van VWS wordt er een quickscan uitgevoerd naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Kadera werkt hieraan mee.

Van 16 t/m 21 november 2015 is de nationale Week tegen Kindermishandeling.