Goede tijden, slechte tijden

09-07-2015

Ik heb het nooit gevolgd: wie een geheim deelt met wie, wie dood gewaand wordt maar weer levend terugkomt, wie een buitenechtelijk kind heeft, enz. enz. Ja ooit in een ver verleden heb ik wel eens een soap gevolgd, maar die behoefte heb ik niet meer. Waarom zou ik ook, genoeg soap om me heen. Zou die al bestaan, een soap die zich afspeelt in de vrouwenopvang? Geen ‘rich and famous’ maar ‘poor and fabulous’!

Want het zijn verhalen die de moeite waard zijn om verteld te worden, de verhalen van verdriet en verlies, naar eigen keuzes en toekomst voor de kinderen.

Was het tot voor een paar jaar terug misschien een soap geweest met weinig mannen (zo af en toe een dreigende ex op de achtergrond), nu staan die definitief op de casting roll. En net als in een "echte" soap kom je van alles tegen; van macho's met een klein hartje tot kickboxers, van sterke vrouwen tot weerloze slachtoffers.

En in die grote familie die de vrouwenopvang soms is, proberen we er met zijn allen wat van te maken. Soms is het een leerschool, is de cliënt net een kind dat van alles leert van haar brusjes en vriendjes. Het gaat er soms hard aan toe, vriendschappen gaan en komen, en nee zeggen leert men zeker. Maar het is ook een warm bad dat cliënten in de nazorg missen en cliënten op Safe House helemaal.

Soms zou ik die verhalen van mijn cliënten willen vertellen, omdat ze ontroerend zijn, omdat het onvoorstelbaar is wat er allemaal gebeurt (of gebeurd is), omdat er soms een enorme oerkracht naar boven komt als het om de kinderen gaat en ga zo maar door. Ik wil dat hun verhaal gehoord wordt, maar vanwege de privacy blijf ik in algemeenheden steken.

Zou oud-cliënte D. haar boek nog gaan schrijven? Eén dag per jaar vierde ze hexeday, zoiets als happy (it's my) ex-day. Ook zo'n beetje eens per jaar kom ik haar tegen en dan vertelt ze hoe Kadera een stukje is in haar leven, waarin een aanzet is gegeven voor verandering, verandering die je uiteindelijk zelf moet doen.

Of de AWARE-cliënte die een organisatie wil opzetten om ‘awareness’ van huiselijk geweld te bevorderen, zodat mensen beseffen hoeveel het voorkomt en leren wat je er aan kan doen.

En dan is er nog een Enschedese rapster Queen P. die haar verhaal weer op een andere manier vertelt: http://pauwenwitteman.vara.nl/media/308512

En zo dragen we allemaal actief bij aan een samenleving waar voor huiselijk geweld geen plaats is.