Debat met jongeren over Jeugdzorg

25-03-2015

Zwolle – Afgelopen vrijdag gingen Zwolse jonge moeders en jongeren met Idebate4Care in debat met een zevental Zwolse gemeenteraadsledenvan diverse partijen.

Idebate4Care is een project waarin Kadera aanpak huiselijk geweld, de internationale jongeren debat educatie organisatie IDEA en ONO ONO communicatie samenwerken aan het versterken van de stem van jongeren binnen de jeugdzorg. Yvonne Heselmans (IDEA) en Diana Mohamed (Kadera): “Wat een waardevolle ideeën hebben deze jongeren die zoveel ervaring hebben met jeugdzorg.”

Aan de hand van vier zelfgemaakte stellingen werd de discussie aangezwengeld. Ten eerste bieden instanties volgens de jongeren niet genoeg bescherming en persoonlijke hulp. Ten tweede moeten scholen flexibeler zijn, zodat je het opvoeden van een kind kunt combineren met een opleiding. Als derde wijzen ze de raadsleden op de begeleiding van jongeren boven de 18 jaar. Volgens de meiden is die nu niet goed genoeg of ontbreekt die zelfs. Tot slot vinden ze dat er meer passende woonruimte beschikbaar moet komen.

Door middel van persoonlijke verhalen bekrachtigden de jongeren de stellingen en gaven ze aanbevelingen. De raadsleden en wethouder luisterden goed. Ze dachten mee, kwamen met oplossingen en stelden spontaan nieuwe initiatieven voor. “Jullie zijn ambassadeurs voor andere meisjes, omdat jullie hier durven te spreken”, zei Thom van Campen (VVD).

Ter afsluiting werd door Kadera, IDEA en de jongeren een boompje met stellingen aangeboden aan wethouder Nelleke Vedelaar. “Een boom heeft zorg nodig om te blijven groeien”, legden ze uit. In de boom hangen blaadjes met daarop de stellingen van het gesprek. Of Rosa, één van de jongeren, gelooft dat er nu dingen gaan veranderen? “Eerst zien, dan geloven. Maar voor nu is het heel fijn dat we ons verhaal kwijt kunnen.”

Idebate4Care Zwolle maakt deel uit van een reeks van door IDEA geïnitieerde debatten in verschillende Nederlandse gemeenten, met verschillende groepen jongeren die met jeugdzorg te maken hebben. De ervaringen worden uiteindelijk gebundeld en aangeboden aan alle Nederlandse gemeenten.