‘Wereldwijd systematische aanpak geweld tegen vrouwen’

29-12-2015


 

Het Global Network of Women’s Shelters (GNWS) heeft Nederland gevraagd om in navolging van Canada en de Verenigde Staten de 3rd World Conference of Women’s Shelters in 2015 in Nederland te organiseren. De vrouwenopvang in Nederland heeft samen met de Nederlandse regering en de gemeente Den Haag deze uitnodiging vol overtuiging in ontvangst genomen. Van 3 tot en met 6 november 2015 vindt de wereldconferentie plaats in het World Forum in Den Haag.

1 op de 3 vrouwen wereldwijd wordt slachtoffer van geweld
Geweld tegen vrouwen en meisjes vormt mogelijk de grootste en meest permanente schending van mensenrechten in onze tijd. Wereldwijd wordt 1 op de 3 vrouwen ooit slachtoffer van geweld. De ongelijke machtsverhoudingen en economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn meestal de oorzaak. Wie denkt dat dit probleem zich beperkt tot ontwikkelingslanden, vergist zich. “Ook in Westerse landen zoals Nederland is geweld tegen vrouwen een serieus probleem. Zo ontvangt de Nederlandse politie elke zes minuten een melding van huiselijk geweld”, benadrukt Femke Halsema, voorzitter van de Stichting Vrouwenopvang Nederland. “Geweld tegen vrouwen raakt aan de wortels van ons bestaan. Tijdens de conferentie zetten we thema’s centraal zoals geweld, uithuwelijking en wetgeving die vrouwen tot tweederangs of zelfs rechteloze burgers degradeert.” Ook de Nederlandse regering wil de wereldconferentie aangrijpen om de ‘aanpak van geweld tegen vrouwen’ in Nederland te versterken.

Alliantie met het bedrijfsleven
Met de wereldconferentie wil het GNWS haar bestaande wereldwijde netwerk van de vrouwenopvang versterken en verbinden met andere NGO’s, overheden en het bedrijfsleven. Vooral het bedrijfsleven vormt een belangrijke schakel in het bestrijden van geweld. Zo kunnen werkgevers vrouwen afkomstig uit de opvang een ‘veilige’ werkplek bieden en de economische positie van deze vrouwen versterken om terugval te voorkomen.