Kadera’s actie in de Week Zonder Geweld

25-11-2014


Van 25 tot en met 30 november 2014 vindt de internationale campagne ‘Week Zonder Geweld’ plaats. En Kadera wil actie in deze week! Maanden geleden zijn de eerste voorbereidingen al getroffen om tijdens deze week een ludieke actie op te zetten en uit te voeren. Het doel van de actie is om de pilot ‘Blijf van mijn Dier’ onder de aandacht te brengen bij huisartsen en andere professionals (huisartsen, politie, algemeen maatschappelijk werk, RIAGG/GGZ) die werkzaam zijn in Overijssel. 

Blijf van mijn dier
In juni 2014 is Kadera in samenwerking met het International Fund for Animal Welfare (IFAW) de pilot ‘Blijf van mijn Dier’ gestart. De pilot biedt vrouwen die vluchten naar een vrouwenopvang, de mogelijkheid om hun huisdier tijdelijk en kosteloos onder te brengen in een gastgezin. Meer informatie vindt u op www.blijfvanmijndier.nl en elders op de website van Kadera. 

Actie tijdens Week Zonder Geweld
Circa 400 huisartsen krijgen in de Week Zonder Geweld een hondenriem en een brief toegestuurd. De brief herinnert huisartsen er aan om de opvang van huisdieren te bespreken met patiënten die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De hondenriem is een extra trigger om huisartsen hier aan te herinneren. Het is een opvallende actie, waardoor de boodschap beter blijft hangen.

Kadera wil tijdens de Week Zonder Geweld natuurlijk ook andere professionals op de hoogte brengen van Blijf van mijn Dier. Daarom ontvangen ook de eerder genoemde professionals een email om hun te herinneren aan de opvangmogelijkheid van huisdieren. Daarnaast ontvangen ook nog eens 100 studenten Dierengeneeskunde van de Universiteit Utrecht een hondenriem. Ook voor hen is het belangrijk om te weten dat er een verband kan zijn tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als door deze actie nog meer (mogelijke) slachtoffers van huiselijk geweld op de hoogte worden gebracht van Blijf van mijn Dier. Zij hoeven dan niet langer te kiezen tussen het achterlaten van het huisdier of het blijven in een gewelddadige situatie.