Ons team

De scholing wordt verzorgd door een deskundig team met passie voor het vak. Onze trainers hebben een hulpverleningsachtergrond en/of jarenlange ervaring in het werkveld. Met begrip voor de dynamiek van huiselijk geweld en de hoeveelheid onmacht die een professional kan voelen. Deze waardevolle ervaringen komen terug in onze werkwijze.

Henrieke Beekhof

Henrieke Beekhof

Mijn dag is geslaagd als ik jou heb geïnspireerd, aan het denken heb gezet of jij je bewust bent geworden van je dilemma’s in het omgaan met huiselijk geweld en weet waar je daarvoor terecht kunt. Inspiratie geven en bewustwording creëren bij mijn medemens in de omgang met en aanpak van huiselijk geweld is mijn drive in dit vak.

Ik maak gebruik van mijn hulpverleningservaring met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld, haptonomische benaderingswijze en passie. Ik hou van een actief en afwisselend programma, waarin ik samen met anderen in een open sfeer, aan het werk ben en dat zie je ook in mijn trainingen terug. Mijn collega’s omschrijven mij als inventief, evenwichtig, meelevend, zorgzaam, een goede luisteraar en een doener.

Expertise:
- Huiselijk geweld (breed)
- Werken met de meldcode
- Ervaringsdeskundigen huiselijk geweld
- Gespreksvaardigheden (in gesprek met de doelgroep)
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
- Haptonomie en Haptotherapie

Opleidingen:
- Opleiding Haptotherapie, Academie voor Haptonomie
- Train-de-Trainer Werken met het Vlaggensysteem, Movisie
- ICM Trainersopleiding, ICM Opleidingen en Trainingen
- Basisopleiding Haptonomie, Academie voor de Haptonomie
- HBO-MWD, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
- HBO-SPH, Christelijke Hogeschool Windesheim

Contact: hbeekhof@kadera.nl

Danielle de Grave

Bewustwording creëren staat bij mij hoog in het vaandel; hoe kunnen wij als samenleving er voor zorgen dat huiselijk geweld bespreekbaar wordt gemaakt. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken naar welke krachten de deelnemer kan bijdragen aan het stoppen van geweld. Daarmee hoop ik ook het taboe rond huiselijk geweld te doorbreken. Het taboe waarbij de pleger van oudsher vaak negatief wordt gestigmatiseerd. Ik heb ervaren dat de problemen rond huiselijk geweld vaak vanuit twee personen ontstaan. Huiselijk geweld is bijna nooit eenmansproblematiek.

Mijn doel is om de deelnemers naar huis te laten gaan met een voldaan gevoel door de deelnemers handvatten voor in de praktijk, de nodige kennis en een gezonde dosis humor te bieden.

Expertise:
- Huiselijk geweld
- (Centrum) Seksueel geweld
- Criminologie

Opleidingen:
- HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Saxion Hogeschool Enschede
- Minor Criminologie, Universiteit Utrecht
- Scholing casemanagement Centrum Seksueel Geweld

Contact: ddegrave@kadera.nl

Jolanda Kobes - van Iperen

Jolanda Kobes - van Iperen

Door bewustwording te creëren wil ik mensen activeren om in beweging te komen tegen huiselijk geweld. Ik ga graag het gesprek aan over wat een ieder zelf kan doen vanuit zijn eigen kracht. Daarnaast help ik slachtoffers op weg naar een leven zonder geweld door bestaande en nieuwe bronnen aan te boren voor goederen, geld en acties die zij hard nodig hebben. Mijn motto: alle kleine beetjes helpen!

Expertise:
- Huiselijk geweld
- Fondsenwerving
- Projectmanagement
- Innovatie en beleid

Opleidingen:
- HBO Culturele en Maatschappelijk Vorming, Christelijke Hogeschool Windesheim
- HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening, propedeuse. Christelijke Hogeschool Ede

Contact: jkobes@kadera.nl

Yvonne Matser-van ‘t Oever

De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld tot projectleider, een rol waarin mijn ondernemende ‘get the job done’ mentaliteit en creativiteit ervoor zorgen dat resultaten behaald worden. Hierbij werk ik het liefst samen met anderen, zo versterken we elkaar.

Mijn presentaties zijn interactief, levendig en enthousiasmerend. Niet alleen gericht op kennis, maar ook op ervaren, inleven en de motivatie om –als het nodig is- de mouwen op te stropen. Het is voor mij belangrijk dat deelnemers geïnspireerd raken om nieuwe kennis toe te passen in de praktijk.

Expertise:
- Werken met de Meldcode
- Relaties, seksualiteit en weerbaarheid
- (Ontspoorde) zorg
- Interculturele communicatie
- Kwetsbare doelgroepen (ouderen, (minderjarige) vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel)
- Nieuwe werkterreinen zoals vrijwilligersorganisaties of woningcorporaties

Opleidingen:
- Master module Communicatie en beïnvloeding, Schouten en Nelissen University
- Train-de-Trainer Werken met het Vlaggensysteem, Movisie
- Train-de-Trainer Werken met de Meldcode, VWS/Movisie
- Train-de-Trainer Huiselijk Geweld, Transact
- Training effectieve gezondheidsvoorlichting, NIGZ
- Training seksuele voorlichting aan vluchtelingenjongeren, Pharos
- Post-HBO Intercultureel verplegen, Saxion Hogeschool
- HBO-verpleegkunde, Hogeschool Windesheim

Contact: yvantoever@kadera.nl

Sharon Biervliet

Sharon Biervliet

Ik heb jarenlang ervaring als jeugdwerker en casemanager binnen Kadera. Vanuit deze rollen ben ik doorgegroeid naar coach, trainer en preventiemedewerker. Mijn kracht zit in het omzetten van theorie naar praktijkvoorbeelden. Dit doe ik door beeldend te werk te gaan en ik ben down-to-earth in mijn communicatie.

Ik vind het belangrijk om met mijn ervaringsdeskundigheid inzichten te geven over huiselijk geweld en ‘intergenerationele overdracht’. Bijvoorbeeld over bepaalde gedragspatronen. Mijn motto als trainer is: ‘preach what you teach’; door naar jezelf te kijken en je eigen leerproces onder loep te nemen kan je beter aansluiten bij krachten van anderen.

Expertise:
- Huiselijk geweld (relationele context/bijzonder geweldig training
- Ervaringsdeskundig
- Systeemgericht werken
- Generationele overdracht
- Veerkracht
- Krachtwerk

Opleidingen:
- Trainer Krachtwerk
- Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
- Coach Krachtwerk
- ICM trainersopleiding

Contact: sbiervliet@kadera.nl